Aktuelt

Vaar Advokat og Vaar Consulting inngår samarbeidsavtale med Asplan Viak

Bildet: Asplan Viak og Vaar innleder bærekraftig samarbeid. Marte Gurijordet Paus Vadem, prosjektleder bærekraft Asplan Viak og Eivind Dahl Thoresen, partner og daglig leder i Vaar Consulting har signert samarbeidsavtale. Foto: Asplan Viak

Formålet med samarbeidet er å kunne tilby tverrfaglige kompetanseteam som skal bistå kunder ved regulatoriske krav til bærekraft og ivareta ulike miljøaspekter ved offentlige anskaffelser.

gode, målbare klima- og miljøkrav

Fra og med 1. januar 2024 skal oppdragsgivere som hovedregel vektlegge miljø med 30 % i alle anskaffelser etter den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 7-9.
-Økt fokus på miljø i offentlige anskaffelser, er et viktig tiltak for å sikre gode og bærekraftige leveranser. Sammen med Vaar vil vi kunne gi våre kunder gode råd om hvordan de best skal møte de nye miljøkravene, sier Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør i Asplan Viak.

– Vi igangsetter arbeidet allerede nå og skal sammen bistå kunder med å etablere egnede tildelingskriterier med tilhørende evalueringsmodeller, men også vurdere om det er grunnlag for å fravike hovedregelen. Det er viktig at offentlige innkjøpere setter eksempel. Sammen med Vaar ser vi fram til å hjelpe offentlige innkjøpere med å sette gode, målbare klima- og miljøkrav som bidrar til rettferdige konkurransevilkår og ikke minst, et bedre miljø, sier Jørgen Roberg, gruppeleder for bygg, energi- og miljø i Asplan Viak.

Solide forutsetninger

Samarbeidet mellom Vaar og Asplan Viak er en sentral forutsetning for å optimalisere anvendelsen av miljøbestemmelsen. Dette vil også sørge for at selskapene i felleskap bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyde med den nye avtalen med Asplan Viak. Her ligger det store muligheter på et område hvor begge parter har solide forutsetninger for å være i front gjennom tverrfaglig samarbeid, sier Eivind Thoresen, partner og daglig leder Vaar Consulting.

omfattende miljøerfaring

Et ønske om en samarbeidsavtale med Asplan Viak, var heller ikke tilfeldig. Selskapet er blant Norges ledende innenfor miljø og bærekraft, og har tidligere utarbeidet rapport om beregning av klimafotavtrykk ved offentlige anskaffelser på vegne av Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet). I tillegg har selskapet beregnet utslippsramme for klimagassutslipp ved oppføring av bygg på oppdrag fra DFØ.

– Med dette som utgangspunkt kombinert med omfattende miljøerfaring innen samferdsel, er vi sikre på at vi vil ivareta hensynet bak den nye miljøbestemmelsen og andre regulatoriske krav til bærekraft på best mulig måte, sier Thor Beke, managing partner i Vaar Advokat.

logo
Bjørn Laberg