Aktuelle prosjekter

Utvider Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Illustrasjon: Bølgeblikk Arkitekter

Veidekke har inngått avtale med Skien kommune om å utvide Lyngbakken bo- og behandlingssenter. Oppdraget er en totalentreprise med kontraktssum 270 millioner kroner ekskl. mva.

– Det er svært gledelig at vi sammen gjennom utviklingsfasen har kommet frem til funksjoner, løsninger og kvaliteter som gjør at Skien kommune nå kan inngå endelig kontrakt med oss og dermed starte byggingen. Alle involverte parter har gitt viktige bidrag her, og vi ser nå frem til å videreføre det gode samarbeidet fra utviklingsfasen over i byggefasen, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Bygg Vestfold og Telemark.

Lyngbakken bo- og behandlingssenter får doblet antall beboerrom etter utbyggingen fra 64 til 128. Nybygget blir totalt på cirka 6.500 m2 og oppføres i to etasjer med kjeller under deler av bygget. Utbyggingen skjer inntil eksisterende bo- og behandlingssenter som vil være i full drift under byggeperioden.

Dette blir et bærekraftig prosjekt der bæresystem i lavkarbon betong klasse ekstrem og i klasse A, energieffektive tekniske anlegg og energikilde fra lokalt flisfyringsanlegg samlet gir minst 40 % reduksjon i klimagassutslipp i forhold til referansebygg. Bygget leveres i energiklasse A og byggearbeidene utføres fossilfritt.

– Betong- og tømmerarbeidene i prosjektet vil bli utført av Veidekkes egne fagarbeidere og lærlinger, noe som er viktig for sysselsetting og kompetanseutvikling. Vi starter opp nokså umiddelbart med planlagt ferdigstillelse i desember 2025, avslutter Hjertås.

Les mer om prosjektet her.

logo
Bjørn Laberg