Byggeprosjekter

Utlyser E39-prosjekt i Heim kommune

Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune i Trøndelag. Illustrasjon: Statens vegvesen

AKTUELLE PROSJEKTER: Statens vegvesen utlyser nå konkurranse om bygging av ny E39 mellom Stormyra-Staurset i Heim kommune.

Statens vegvesen bygger i perioden 2020 til 2026 tre nye parseller på E39 mellom Betna og Stormyra. Det er tredje parsell, mellom Stormyra og Staurset, som nå utlyses.

– Når alle de tre delstrekningene er fullførte, vil det bli en samanhengende god europavegstandard på hele denne delen av E39. Nå lyser vi ut tredje og siste parsell, og ser fram til dialogen med markedet, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Når E39 Betna-Stormyra står ferdig vil reiseavstanden bli fem kilometer kortere, reisetida går ned med sju minutt, og trafikantene på strekninga får en tryggere hverdag.

Kontrakt med forhandling

Arbeidet blir lyst ut som en utføringsentreprise, og prosessen blir gjennomført som innkjøp med prekvalifisering og forhandling.

Påmeldingsfristen for entreprenørane er 4. desember. Forhandlinger vil foregå gjennom vinteren, med mål om å signere kontrakt i mars 2024.

10, 6 kilometer to-felts vei

Kontraktsarbeidet omfatter i hovedsak bygging av ca. 10,6 kilometer ny to-felts E39, med fartsgrense 80/90 kilometer i timen. Sju betongkonstruksjoner, et nytt veikryss mot fylkesveg 680, et T-kryss med tilhørende avkjøringer, sideveier og landbruksveier er også en del av kontrakten.

Store deler av strekningen går langs eksisterende vei, med delvis sidebratt terreng.

Arbeidet skal gjennomføres i perioden april 2024 til september 2026.

logo
Bjørn Laberg