Hovedside

Tvinges til å kjøpe flere biler

Bildet: - Seteavgiften er skyhøy og da er det like greit å kjøpe en ekstra bil. Det er i tillegg billigere, men særlig miljøvennlivg er jo det ikke, sier Nilsen.

Dagens regelverk tvinger KTV Group-eier Kennet Nilsen til å kjøpe flere biler enn han trenger. Årsaken er seteavgiften. Et baksete koster bygg og anleggsbedriften 674 000 kroner.

– Fjernes seteavgiften kan vi begrense bilparken. Når vi er ute på oppdrag må vi ha flere biler fordi seteavgiften tillater bare to personer i hver bil. Avgiften er skyhøy og da er det like greit å kjøpe en ekstra bil. Det er i tillegg billigere, men særlig miljøvennlivg er jo det ikke, sier Nilsen.
Han påpeker at det ikke finnes EL-biler som tilfredsstiller kravene i virksomheten.

Nilsen er – mildt sagt – fortørnet over avgiften som han finner helt meningsløs. De grønne skiltene, som varsler om at det er en to-seter, vil han gjerne beholde som en «moralsk målestokk» – selv med bakseter.

– Det er alltid noen som vil snylte på fellesskapet. I det store og det hele kan seteavgiften fjernes for biler som utelukkende brukes i sammenheng med virksomhet. De grønne skiltene kan bestå som et synlig bevis på at bilen utelukkende er registrert for profesjonelle oppdrag. Misbruk skal selvfølgelig straffes hardt økonomisk, sier Nilsen. Han ser bare fordeler ved å fjerne seteavgiften, både miljømessig og økonomisk. 

– Mest av alt savner jeg at politikerne reviderer dette lovverket som er utgått på dato. Vi straffes økonomisk nettopp fordi vi må kjøpe dobbelt så mange biler som vi trenger. Det er flere tusen varebiler med grønne skilter på norske veier, og det er realtivt enkelt å fjerne store deler av denne unødvendige og fossile bilparken, sier Nilsen.