Infrastruktur

– Trafikantene har i stor grad vært svært tålmodige

Bildet: Fra arbeidene med oppgraderingen av Sjølyst- og Bygdølokket. Foto: Espen Bø / Statens vegvesen

Oppgraderingen av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 pågår for fullt og nå blir det straks litt bedre for trafikantene.
– Om to uker er vi ferdig med den mest omfattende fasen av prosjektet. Da åpner vi to felt i hver retning på E18. Fremkommeligheten og trafikkavviklingen vil bli vesentlig bedre enn dagens situasjon, men fortsatt vil det være noe redusert fremkommelighet frem til slutten av oktober, sier teknisk byggeleder Hanne B. Haldorsen

Døgnkontinuerlig gjennom sommeren

Gjennom hele sommeren har arbeidene med å oppgradere tunnellokkene på Sjølyst og Bygdøy pågått. Arbeidene utføres både på dag og natt for å redusere ulempene for trafikantene.

Dette gjenstår

– Når vi går inn i september vil de aller fleste arbeidene i Bygdøylokket være gjennomført. Resterende arbeider skal utføres på natt. Når kulvertarbeidene er ferdig, åpner vi for trafikk i to felt i hver retning gjennom begge lokk. Da begynner samtidig den siste fasen der vi arbeider oss under søndre vegg til Sjølystlokket og ut i dagsonen mot Oslofjorden, sier Haldorsen.

Berømmer trafikantene

Haldorsen vil berømme trafikantene for måten de har opptrådt så langt i prosjektområdet.

– Noe småtteri er det alltid, men i stor grad har trafikantene vært svært tålmodige. Fram til neste trafikkomlegging anbefaler vi alle om å finne andre reisemetoder som kollektivtransport, sykkel eller gang, evt. velge skiltet omkjøring om Ring 3, avslutter hun.

logo
Bjørn Laberg