Aktuelle prosjekter

Tilbyr rammeavtale på entreprenørtjenester

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Høyanger kommune tilbyr rammeavtale på entreprenørtjenester knyttet til graving, grunnarbeider, massetransport o.l.

Av Bjørn Laberg

Rammeavtalen har en varighet fra og med 12.06.2023 til og med 11.06.2025 med mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 12 måneder av gangen.

Rammeavtalens verdi anslås til 10 millioner kroner, eks. mva per år. Maksimalverdi for hele avtaleperioden, inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning vil være 50 millioner kroner, eks mva.

Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.

Høyanger kommune vil inngå parallelle avtaler med to eller flere leverandører, så fremt et tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører gir tilbud.

Tiltakshaver: Høyanger kommune

Tilbudsfrist: 25. mai 2023

Verdi: Inntil 50 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg