Aktuelle prosjekter

Tilbyr rammeavtale på Byggentreprenørtjenester

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Øvre Eiker kommune tilbyr rammeavtale på Byggentreprenørtjenester.

Oppdragsgiver i denne rammeavtalen er Lier kommune, Lier Eiendomsselskap KF, Lier Kirkelige fellesråd, Øvre Eiker kommune og Øvre Eiker kommunale eiendom KF.

Rammeavtalen dekker også andre enheter og foretak tilhørende Lier kommune og Øvre Eiker kommune. Lier Eiendomsselskap KF er et kommunalt foretak eid av Lier kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde kommunens eiendomsmasse.

Per januar 2021 er det samlede bygningsareal på ca. 150 000 kvm. Et av oppdragsgivernes fokusområder er miljø- og klimavennlige innkjøp som skal bidra til å nå målsetningen om at Lier kommunes drift er klimanøytral fra 2025.

Øvre Eiker kommunale eiendom KF er et kommunalt foretak som er eid av Øvre Eiker kommune, foretaket har tilsvarende oppgaver som Lier Eiendomsselskap KF. Samlede bygningsareal er på 110 000 kvm.

Konkurransen gjelder rammeavtale på følgende håndverkertjenester:

• Tømrer- og snekkerarbeider

• Muring/ forskaling/ flis

• Blikkenslager/taktekking

Det er anledning til å gi tilbud på en eller to soner. Det kan ikke gis deltilbud innen den enkelte sone, og ei heller alternative tilbud.

Geografisk soneinndeling:

Sone 1 Lier: Anslått årlig verdi: 15 millioner kroner, eks mva. Maksimalverdi for gruppen er 75 millioner kroner, eks mva.

Sone 2 Øvre Eiker: Anslått årlig verdi: 15 millioner kroner, eks mva. Maksimalverdi for gruppen er 75 millioner kroner, eks mva.

Rammeavtalen har en varighet fra og med 07.02.2024 til og med 06.02.2026 med mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 12 måneder av gangen.

FAKTA:

Rammeavtalen har en varighet fra og med 07.02.2024 til og med 06.02.2026 med mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 12 måneder av gangen.

Tiltakshaver: Øvre Eiker kommune
• Tilbudsfrist: 15. januar 2024
• Verdi: inntil 75 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg