Nyheter

– Tiden for å hente ut data manuelt fra pdf-filer er over

Bildet: Bjørn Lindebrekke, markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste

1. juli 2023 er overgangsperioden slutt og kravene til miljøregnskap trer i kraft. Hvor stor klimapåvirkning større bygg utgjør må nå dokumenteres. Det er et spørsmål om tid før mindre bygg følger etter. Pr. i dag er over 13 000 produkter i NOBB databasen blitt beriket med miljødata fra EPD (Environmental Product Declaration).

– Testperioden er over

– Holte var tidlig på ballen og 1. juni ble SmartKalk Miljø lansert. Herfra har du en «magisk» knapp som henter dataene direkte fra NOBB og inn i kalkylen. Mange har sett fram til å kunne ta dette i bruk. En god testperiode er over, pilotbrukerne har kommet med nyttige innspill, og programvaren er blitt stadig bedre. Det aller siste som er lagt til, er at SmartKalk Miljø hjelper brukeren å hente inn alternativt produkt hvis maskinlesbare data på det valgte produkt ikke finnes, sier Product Manager Audun Kalleberg i Holte, i en pressemelding.

– Vi tenker at det å tilby digitaliserte miljødata via vårt API fra NOBB-databasen gjør det mulig for software-selskaper som har eller ønsker å utvikle gode løsninger for miljøegenskaper å få dataene servert på et sølvfat. Tiden for å hente ut data manuelt fra pdf-filer er over. Holte har tatt i bruk digitale miljødata i sitt kalkulasjonsprogram SmartKalk. Det ser veldig lovende ut, sier markedssjef systemleverandører & integrasjon Bjørn Lindebrekke i Byggtjeneste.

Enklest for SmartKalk-brukeren

– Det er brukerne av kalkulasjonsprogrammet SmartKalk fra Holte som slipper mest lettvint unna med klimagassregnskap foreløpig. Ved å ha en integrert knapp som henter inn digitale produktdata direkte fra NOBB, kan man lage klimagassregnskap på produktnivå, samtidig som man setter opp kalkylen. Dermed har brukeren full kontroll både på pris og klimapåvirkning gjennom hele kalkulasjonen. Man kan med noen få tastetrykk aktivere og deaktivere ulike nivåer i kalkulasjonen, og se hvordan forskjellige produktalternativer vil påvirke både pris og klima, sier Audun Kalleberg.

Bildet: Audun Kalleberg, Product Manager i Holte
Sparer tid og kostnader

– På Boligkonferansen nylig presenterte både vi og Holte våre løsninger, forteller Bjørn Lindebrekke.
– Det er viktig for oss å synliggjøre for leverandørene at pdf-ene nå blir tatt i bruk digitalt. Nå kan jobben gjøres maskinelt og automatisk ved hjelp av API-er, helt uten at noen trenger å lese, tolke eller punche tall inn i et system. Manuell oppdatering senere er heller ikke nødvendig. Med et system som henter miljødata fra NOBB sparer man både tid og ikke minst utgifter til kostbare klimagassregnskap utført av konsulenter, som ofte er alternativet.

Vinn vinn for alle parter

– Produsentene kan få gjort digitaliseringsjobben og få tallene registrert i NOBB via Byggtjeneste og spare masse tid. Det er en vinn-vinn for alle, sier Bjørn Lindebrekke. – Og når jobben først er gjort er det greit å vite at miljødataene blir tatt i bruk i andre enden. Vi har økt verdien på dataene vi kan tilby i NOBB-databasen, ved at vi nå kan tilby digitaliserte GWP-verdier (Global Warming Potential).

– Vi er i gang, og miljødata er laget for å brukes. Jeg håper bransjen ser verdien av det, og oppfordrer alle produsenter til å gjøre jobben med å digitalisere sine EPDer (Environmental Product Declaration). Vær proaktiv og tidlig ute slik at man er på plass i markedet med varer som har digitaliserte miljødata. Til programvareleverandørene er oppfordringen å ta dataene i bruk nå, avslutter Bjørn Lindebrekke.

Om Holte:

Basert på mer enn 45 års erfaring, er Holte Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs til byggebransjen. Fagområder er bl.a. HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring.

Om Byggtjeneste:

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for produktdata til transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt digital samhandling på tvers av hele byggenæringen.

logo
Bjørn Laberg