Nyheter

The Coring Company inngår samarbeidsavtale med Teako Minerals

Illustrasjonsbilde: Partnerskapet har til hensikt å utvikle banebrytende løsninger for gruveindustrien.

The Coring Company (TCC) inngår strategisk og kommersielt partnerskap med Teako Minerals, et Canadisk børsnotert selskap.

Selskapene har inngått en avtale som omhandler videreutvikling, kjøp og markedsføring av TCCs SCS Mining produkter. Det innebærer også kommersielt samarbeid rundt TCCs produkter. Som en del av samarbeidet og for å sikre langsiktig strategisk partnerskap, sikter selskapene på å ta eierskap i hverandres selskaper. Partene er også enige om å samarbeide om forretningsutvikling knyttet til andre gruve-relaterte emner. Partene vil samarbeide om markedsføring av TCCs produkter og tjenester. Teako vil også gi introduksjoner til andre prospekteringsselskaper i sitt internasjonale nettverk.

– Vil utvikle banebrytende løsninger

Samarbeidet mellom TCC og Teako vil fokusere på å skape langsiktig verdi for aksjonærene i begge selskaper. Dette ved å anvende TCCs avanserte plattform og hardware-løsninger, inn mot Teakos portefølje av prosjekter og andre relevante ressurser. Partnerskapets første fokus er på å utfordre konvensjonelle metoder for gruvedrift og prospektering. Men også mulighetene for felles verdiskaping strekker seg langt utover dette.

– Partnerskapet har til hensikt å utvikle banebrytende løsninger for gruveindustrien. Moderne gruvedrift krever bedre strategier og verktøy. Teako og TCC er trygge på at samarbeidet vil bidra til dette, skriver selskapene i en felles pressemelding.

– Avgjørende samarbeid

– Gruveindustrien er en viktig faktor i verdens grønne omstilling, og med vårt samarbeid med Teako, som er et visjonært selskap innen teknologi og innovasjon i sektoren, tror vi at vi kan gjøre en forskjell. Ved å kombinere The Coring Companys kunnskap om teknologi med Teakos bransjekunnskap og nettverk, kan det fulle potensialet for våre innovative løsninger nås. Det er avgjørende at gruveindustrien og innovasjonsselskaper samarbeider for å skape bærekraftige løsninger som øker effektiviteten og reduserer det miljømessige fotavtrykket, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

AI og robotikk

– Ved å utnytte disse proprietære verktøyene, tror vi at vi er i begynnelsen av en ny æra av prospektering, der nyutviklede og delvis AI-baserte verktøy vil forbedre nesten alle områder av prospekteringsprosessen. Vårt team føler seg privilegert over samarbeidet med The Coring Company. TCCs visjonære og banebrytende forskning, AI og robotikk vil bidra til å øke verdien av hvert prosjekt i vår portefølje. Det strategiske partnerskapet med TCC er i tråd med Teako’s visjon om å inkorporere de beste ideene fra forskjellige sektorer for å utvikle nye og innovative tilnærminger til prospektering, med sikte på å finne nye og banebrytende måter å drive prospektering, sier Sven Gollan, CEO i Teako Minerals.

Om The Coring Company (TCC):

TCC er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Mo i Rana. TCC utvikler software og hardwareløsninger for gjennomføring av grunn-undersøkelser innenfor Construction og Mining. Selskapet ble grunnlagt i 2019, og baserer sine produkter på patentert teknologi og forskning som grunnlegger og administrerende direktør Frida Vonstad, gjorde i forbindelse med sitt doktorgradsarbeide ved University College of London og Oxford University. Selskapets produkter/løsninger bidrar til å redusere kostnader, minske CO2-fotavtrykket og redusere risiko ved gjennomføring av grunnundersøkelser.

Om Teako Minerals:

Teako Minerals Corp. er et kanadisk prospekteringsselskap med fokus på å skape verdi for sine aksjonærer gjennom utforskning, oppkjøp og utvikling av mineralprosjekter. Selskapet står i front for et nettverk av internasjonale etablerte selskaperdirekte relatert til gruveindustrien. Disse vil inngå som en del av ressursene samarbeidet kan trekke på.

logo
Bjørn Laberg