Aktuelt

Sweco inngår omfattende rammeavtaler med Statnett 

Illustrasjonsbilde: Kraftnett langs E6 Narvik-Tromsø. Foto: Getty Images

Sweco er tildelt rammeavtaler for både prosjektering og byggherretjenester for Statnett. Volumet for Sweco er stipulert til over 500 millioner kroner, over de neste fire årene, med opsjon for fire nye år.

Elektrifisering av det norske samfunnet er nøkkelen for å redusere klimagassutslippene og nå Norges klimamål. Styrking av kraftnettet er derfor helt avgjørende når alle sektorer i samfunnet skal avkarboniseres.

– Norge skal bruke mindre fossil energi. Utbygging av kraftproduksjon er helt sentralt for elektrifiseringen og en mer bærekraftig energifremtid. Et opprustet kraftnett skal kunne håndtere betydelige mengder ny fornybar energi som vind og sol, en mer utslippsfri transportsektor og støtte opp under at grønne industrier kan etablere seg i Norge, for å nevne noe, sier Rasmus Nord, administrerende direktør for Sweco Norge.

Dobler utbyggingstakten av kraftnett


Sweco har vært sentral i utformingen av kraftsystemet i Norge i over 100 år, og har lang erfaring med Statnett-prosjekter.

- Når Statnett nå skal doble utbyggingstakten i årene som kommer er vi svært glad for å kunne fortsette vårt solide samarbeid med dem. Vi har jobbet systematisk over tid med å bygge kompetanse og kapasitet på dette området, og er stolt over at vi som selskap vinner slike store avtaler uten underleverandører eller partnere. Vi er svært godt rustet til å være en sentral leverandør for Statnett også i årene fremover, og ser frem til å fortsatt kunne bidra til å utvikle et robust transmisjonsnett for en bærekraftig fremtid, sier Elisabeth Baird, Divisjonsdirektør for Energi i Sweco Norge.

logo
Bjørn Laberg