Aktuelt

Stresstestet HMS-beredskapen i Bergen

Foto: Richard Olsen/NCC

Bruk av kran og løfteoperasjoner er risikofylte arbeider i prosjekter, og NCC Civil avdeling Vest gjennomførte nylig en beredskapsøvelse på FV562 utenfor Bergen som ga nyttige erfaringer.

På FV562 utenfor Bergen er NCC i gang med oppføringen av fire betongbruer, støttemurer og murkroner. Arbeidene i prosjektet «Askøy Betongbroer» medfører utstrakt bruk av kran og operasjoner i høyden. 

–  Mange av risikoene er knyttet opp mot teknisk tilstand på utstyret, rett kompetanse og erfaring, men også faren for at en må kunne evakuere en kran eller en personkorg når disse er i bruk er tilstede, forteller HMS- og Miljøleder Marius Favnebøe Holmar NCC avdeling Vest i Bergen. 

Kunnskapen om riktig håndtering av risikofylte arbeider, bruk av utstyr, beredskap, responstid osv. må trenes regelmessig og i et realistisk miljø, understreker Holmar.

– godt bilde av hva vi må endre

– Under øvelsen ble det blant annet igangsatt et scenario der en «person» var falt utfor kranen og hang i fallsikringsutstyret. Her ble det igangsatt varsling og evakuering ved hjelp av redningsenheten. «Personen» ble hentet ned og fraktet til møteplass, forteller HMS-lederen. Alle i prosjektet fikk også opprisket sine kunnskaper i bruk av seler og utstyr. 

– I tillegg til NCC sine egne ansatte deltok også kranutleier Kranproffen AS, leverandør av fallsikring og løfteutstyr Certex og vår bedriftshelsetjeneste Avonova. Gjennom dagen og evalueringer i etterkant har vi dannet oss et godt bilde av hva vi må endre, og hva vi må trene oftere på, oppsummerer Holmar. 

– Vi har funnet tiltak som kan bedre vår jobbhverdag og beredskapssituasjon i kommende prosjekter. Øvelser som dette har derfor stor nytteverdi i HMS-arbeidet i prosjektene, sier Marius Favnebøe Holmar i NCC Infrastructure avdeling Civil Vest. 

 

logo
Bjørn Laberg