Nyheter

Statkraft overtar Södras eierandel i Silva Green Fuel

Bildet: Fra demoanlegget på Tofte

Det svenske skogindustriselskapet Södra går ut av eierskapet i Silva Green Fuel. Statkraft vil utvikle teknologien for avansert biodrivstoff videre og kjøper Södras 49 prosent andel i selskapet. Statkraft søker samtidig etter en ny partner til videreutviklingen av Silva Green Fuel.

For Statkraft er Silva Green Fuel et viktig utviklingsprosjekt innen fornybar energi og ett av seks satsingsområder i Statkrafts strategi for nye energiløsninger. Statkraft ser et betydelig potensial i teknologien som utvikles i demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune. Teknologien vurderes som konkurransedyktig sammenliknet med andre teknologier for biodrivstoff. Det forventes sterk markedsvekst for biodrivstoff, drevet fram av reguleringer fra EU og nasjonale myndigheter.

Søker ny partner

Statkraft søker nå etter en ny partner som vil være med i den videre utviklingen av Silva Green Fuel og bygging av et første fullskala produksjonsanlegg for biodrivstoff. Det er stor interesse for andre generasjons biodrivstoff både her hjemme og internasjonalt. Det er få teknologier som har kommet så langt som den Silva Green Fuel utvikler på Tofte.

Södra ønsker å rette sitt fokus mot kjernevirksomheten innen skogsindustrien og det svenske hjemmemarkedet. Selskapet har ambisjoner om å realisere et biodrivstoffanlegg i Sverige og vil i fremtiden kunne fortsette som kunde av Silva Green Fuel.

Testes på Tofte

Silva Green Fuel DA ble opprettet i 2015 av Statkraft, 51%, og Södra, 49%, med formål om å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert andre generasjons biodrivstoff. I demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune testes den valgte teknologien. Dersom det senere blir besluttet å bygge et kommersielt anlegg vil produksjonen fra ett anlegg kunne redusere karbonutslippene fra transportsektoren med 250 000-375 000 tonn CO2 årlig.

Avansert andregenerasjons biodrivstoff laget av restprodukter fra skogindustri vil bidra til å erstatte fossile drivstoff i transportsektoren. Avansert biodrivstoff er basert på råstoffer fremstilt av rester og avfall, for eksempel fra næringsmiddelindustrien, landbruk eller skogbruk. Disse råstoffene er ikke i konflikt med produksjon av mat eller dyrefôr.

Om Silva Green Fuel AS:

Silva Green Fuel AS ble opprettet av Statkraft og Södra i 2015 med formål om å etablere fremtidig produksjon av 2. generasjons biodrivstoff som kan bidra til at CO2-utslippene fra transportsektoren reduseres. Målet er å starte byggingen av et kommersielt anlegg på Tofte mot slutten av 2020. Silva Green Fuel vil imidlertid først teste ut teknologien i et demonstrasjonsanlegg som vil stå ferdig i 2019 i et av de gjenværende byggene til Statkraft Tofte.Selskapet er eid 51% av Statkraft og 49% av Södra

Les mer om Silva Green Fuel på www.statkraft.no og på www.silvagreenfuel.no

logo
Bjørn Laberg