Aktuelle prosjekter

Starter oppgraderingen av Eiker Senter

Bildet: Fra venstre: Ole Kristoffer Herlofsen, prosjektleder i Consto Øst, Bjørn Breian, daglig leder Consto Øst, Stian Kjellhov, eiendoms- og utviklingssjef i Tellus Eiendom, Per Øivind Dahl, CEO i Tellus Eiendom, Sondre Karlsen, prosjekt- og byggeleder Insenti.

I august går Tellus Eiendom i gang med utbyggingen og oppgraderingen av Eiker Senter i Hokksund, som omfatter nytt butikkareal på nær 2000 kvadratmeter og nytt inngangsparti. Nylig ble avtale med Consto Øst AS signert, som betyr at alt er klart for byggestart.

Eiker Senter med dagens 11.900 kvadratmeter har en solid posisjon i lokalmiljøet. Nå satser Tellus Eiendom for å løfte posisjonen og kundetilfanget videre. Det nær 1800 kvadratmeter store arealet som bygges ut på sørsiden av senteret skal disponeres av Norgesgruppens Eurospar, som flytter eksisterende butikk ut i nytt bygg for å få større plass. Arealet som utbygges er i dag parkeringsplasser.

– Selv om vi fjerner parkeringsplasser, har vi mer areal til parkering på dager med mange besøkende. Vi utnytter dermed eiendommen bedre og gir et løft for kundene, uten å skape utfordringer. Målet er å ferdigstille ny butikk og nytt inngangsparti tidlig i 2025, sier Stian Kjellhov, eiendoms- og utviklingssjef i Tellus Eiendom.

Bygger ut, uten å stenge

Arbeidene vil i hovedsak foregå på utsiden av eksisterende bygning, og vil i liten grad påvirke butikkdrift og kunder.

– For at butikker og kunder skal påvirkes i minst mulig grad er det avgjørende med god planlegging, god informasjonsflyt og smidig gjennomføring da utbyggingen gjøres mens kjøpesenteret holder åpent. God dialogen med leietakerne og hensynet til kundene er avgjørende, forteller Kjellhov.

Prosjektlederselskapet Insenti Drammen har bistått Tellus siden skissefasen. Nylig ble Consto Øst AS kontrahert basert på konkurransedyktighet på pris og kvalitet, herunder erfaring med utbygging av næringslokaler i drift.

Sondre Karlsen, prosjekt- og byggeleder i Insenti Drammen, har solid erfaring med tilsvarende nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter med brukerne til stede. Insenti Drammen har vært engasjert av Tellus Eiendom som prosjektleder i flere nylig overleverte prosjekter.

– Min erfaring er at det er avgjørende å ha gode samarbeidspartnere som møter våre ønsker, krav og behov for kvalitet i alle faser av et prosjekt. Både i tidligfase og gjennomføringen. Insenti har vært vår forlengede arm i flere prosjekter og vi har hatt stor nytte av samarbeidet, sier Kjellhov.

– Vi har et godt samarbeid, og det er gledelig at Tellus Eiendom og Stian ønsker å videreføre dette, sier Karlsen. Vi er på mange måter motoren og limet i prosjektet, som skal sørge for at kvalitet, økonomi og fremdrift går etter planen. Fra før har vi vært med som prosjektleder i ombyggingen og rehabiliteringen av Morenen kjøpesenter i Slitu og ny Meny-butikk på Krokstad Handelspark.

Tror på videre vekst

Dagens Eiker Senter hadde rundt 750 000 besøkende, som genererte 366 millioner kroner i omsetning i 2023. Med nær 1800 nye kvadratmeter med butikklokaler, og nytt inngangsparti som skal stå ferdig i 2025, tror Kjellhov på videre vekst.

– Både hyttetrafikk og beboere i Hokksund og Mjøndalen opp mot Kongsberg bruker senteret. Senteret har lav ledighet i dag, og utbyggingen åpner rom for videre utvikling. Tellus jobber derfor nå med trinn to som finner sted etter at Eurospar tar over nye arealer. Planene for neste trinn er ikke ferdigstilt, men det er naturlig at senteret får ytterligere løft.

– Vi kan ikke si noe mer nå enn at vi planlegger en oppussing av fasaden på senteret. Vi vil gjøre flere spennende grep for å tilpasse oss både leietakere og besøkende på Eiker Senter, og for å legge grunnlaget for videre vekst for butikkene på senteret, avslutter Stian Kjellhov, eiendoms- og utviklingssjef i Tellus Eiendom.

Fakta:

  • Byggherre: Eiker Senter AS
  • Prosjektutvikler: Tellus Eiendom AS
  • Entreprenør: Consto Øst AS
  • Prosjektleder: Insenti Drammen AS
  • Prosjektet omfatter utbyggingen av nytt butikklokale og oppgradering av inngangsparti
  • Totalt ved ferdigstillelse: 13 900 kvadratmeter
logo
Bjørn Laberg