Infrastruktur

Sporveien utfører omfattende oppgradering av Grorudbanen

Bildet: I sommer skal Sporveien utføre omfattende oppgraderinger på Grorudbanen. Foto: Sporveien

Sporveien vil gjennom syv sommeruker legge 10 000 meter med nye skinner og sviller, og 20 000 meter med nye energibesparende strømskinner, hele veien fra Hasle til Vestli. Nylig signerte Sporveien avtale med RailCom som entreprenør. Arbeidene starter opp 30. juni.

Omfattende oppgraderinger

Grorudbanen er per i dag preget av sterk slitasje. For å sikre en mer stabil drift, forlenge levetiden på dagens infrastruktur, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet, er det nødvendig med oppgraderinger på flere områder på strekningen.

Sommertid er høytid for de store vedlikeholdsprosjektene på T-banenettet. -Ved å arbeide i en periode der mange ferierer og har fri, unngår vi å skape for mye plunder og heft for pendlere og kollektivreisende, sier Kyrre Chapman, prosjektleder i Sporveien.

Sporveien vil utnytte sommerens stengeperiode fullt ut, og gjennomføre en rekke viktige oppgraderingstiltak, deriblant utskifting av 10 000 meter med kjøreskinner og sviller, og etablering av 20 000 meter med nye strømskinner i energibesparende aluminium. I tillegg til ny ballastpukk og nye kabelkanaler, skal også 6 sporveksler byttes ut. Samtidig som arbeidene i sporet pågår, vil det også gjøres oppgradering- og tilgjengelighetstiltak på plattformene langs traseen. Hevede plattformer, og utbedring av avstand mellom tog og plattformkant, vil bedre tilgjengeligheten til T-banen for alle reisende med Grorudbanen.

Fremdrift i faser

Fremdriften for arbeidene vil deles inn i to faser, med oppstart og helstengt trasé fra Hasle/Løren til Vestli fra 30. juni til 19. juli, og delstengt fra Veitvet til Vestli i perioden 20. juli til 18. august. -Ved å dele opp byggeperioden i faser, kan vi tidligere åpne for trafikk for T-banen på strekningen der arbeidet er unnagjort, og slik forkorte noe av perioden med alternativt reisetilbud, forklarer prosjektleder Chapman.

Linje 4 vil i anleggsperioden kjøre mellom Bergkrystallen og Løren, og linje 5 vil kjøre Sognsvann – Ringen – Hasle, før det i prosjektets andre fase vil åpnes for trafikk til Veitvet. Reisende vil kunne benytte buss for bane under anleggsperioden.

Forrige uke signerte Sporveien avtale med RailCom. -Vi er svært fornøyde med at RailCom er valgt som hovedleverandør av Sporveien for oppgraderingsprosjektet på Grorudbanen. Samarbeidet bekrefter vår kompetanse innen jernbaneinfrastruktur, og vi ser frem til å levere et prosjekt som vil forbedre reiseopplevelsen og styrke transportsystemet i Oslo-regionen, sier Eirik Frøysa, prosjektleder i Railcom.

Dette skal gjøres:

 • Utskifting av 6 sporveksler/sporkryss ved Vestli med tilhørende føringsveier.
 • Permanent fjerning av 4 sporveksler ved Vollebekk.
 • Klargjøring for CBTC.
 • Utskifting av 10.000 meter med kjøreskinner og sviller, Linderud – Veitvet – Rødtvet og Økern – Risløkka.
 • Utskifting av 20.000 meter strømskinne mellom Hasle og Vestli.
 • Utskifting av kabelkanaler.
 • Etablering av langsgående jordledning m/jordelektroder på hele strekningen.
 • Etablering av spenningsbegrensere ved stasjoner og overkjøringsspor.
 • Nytt lys i tunnelen fra Kalbakken til Ammerud.
 • Nye fiberkabler og PLSer.
 • Tilgjengelighetstiltak på stasjoner.

Gevinster ved ferdigstillelse:

 • Oppgradert infrastruktur gir redusert risiko for hastighetsbegrensninger
 • Oppgraderte skinner og infrastruktur reduserer risiko for trafikkstans pga. akutte avvik
 • Oppgraderte vekselpartier reduserer vedlikeholdsbehov og driftsavvik på sporveksler.
 • Nye strømskinner i aluminium leder elektrisitet bedre og er energisparende.
 • Klargjøring for CBTC legger til rette for forventet trafikkvekst og økt kapasitet på T-banenettet.
 • Ny ballastpukk, skinne- og svilleskift vil gi bedre reisekomfort på strekningen.
 • Utbedring av plattformer og plattformkant vil gi kortere avstand mellom tog og plattform, og bedre tilgjengelighet til T-banen for alle reisende med Grorudbanen.
logo
Bjørn Laberg