Vann og avløp

Sommerjobb viktig for rekruttering til VA-faget

Vi representerer et spennende og samfunnsnyttig område og behøver stadig frisk kompetanse inn i bransjen, sier leder for kundeservice i seksjon Vann og avløp i Tromsø kommune, Arne Christian Vangdal. Foto: Odd Borgestrand

Flere kommuner rundt om i landet jakter på studenter som en viktig del av sin rekrutteringsstrategi. Sommerjobb for ingeniørstudenter er en av veiene å gå, og Tromsø kommune er blant kommunene som har gode erfaringer.

Av Odd Borgestrand

-Vi representerer et spennende og samfunnsnyttig område og behøver stadig frisk kompetanse inn i bransjen. En sommerjobb hos oss gir både studentene og oss en mulighet til å bli kjent med hverandre, sier leder for kundeservice i seksjon Vann og avløp i Tromsø kommune, Arne Christian Vangdal.

Denne sommeren er det fem studenter som blir tilbudt 6-8 ukers sommerjobb. Den ene studenten får en koordinatorrolle, og Vangdal lover allsidige arbeidsoppgaver. Blant oppgavene er kumregistrering, med innmåling av kummer og ledningsnett. Søk etter fremmedvann, kartlegging, befaring og tilstandsvurdering av overvannsystemer og slamavskillere blir også en prioritert oppgave. Studentene vil også få erfaring med sluttdokumentasjon og digitalisering av data.

Fra venstre Abhi Malla Moen, Markus Markussen og Eirik Strøm Thomassen var tre av fjorårets studenter som fikk allsidige oppgaver med blant annet registrering av kummer for seksjon Vann og avløp i Tromsø kommune. (Foto: Tromsø kommune).

Lang og god erfaring
Det er allerede gått 12 år siden Tromsø startet denne formen for rekrutteringskampanje, og flere tidligere studenter er nå fast ansatt i seksjonen.

-På det meste hadde vi 12 studenter i sommerjobb. Det startet med kartlegging av kummer, spredt avløp og overvannsproblematikk. Dette var nyttig feltarbeid både for kommunen og studentene, som ble gode på registrering inn i Gemini, mener Vangdal. 

De siste årene har kommunen først og fremst søkt etter ingeniørstudenter som er i et studieløp med fokus på vann og avløp, miljø og bygg i sin fagkrets. I koordinatorrollen er det fortrinnsvis studenter med tidligere erfaring fra sommerjobb ved vann og avløp som blir foretrukket. En ekstra «gulrot» er tilbudet til to av studentene der de vil bli vurdert for en 20-30 prosent stilling i kombinasjon med studier.

Studentene Kristin Lyche (t.v) og Anna Kanstad på inspeksjon i et av renseanleggene i Tromsø under sitt sommerengasjement for vann og avløpsseksjonen. (Foto: Tromsø kommune).

Rekrutterer til egen region
Studentene kommer fra hele landet, men Vangdal legger ikke skjul på at studenter fra egen region blir foretrukket under ellers like kvalifikasjoner. I år var det totalt 34 studenter som søkte på de fem ledige sommerjobbene, og blant de som får tilbudet er to jenter og tre gutter. -Det er jentene som leverer de sterkeste søknadene, legger Vangdal til, og det er viktig for bransjen å øke kvinneandelen, mener han.

I fjor var det to studenter som fikk deltidsjobb ved siden av studiene, og Vangdal håper de kan gjenta det samme også i år.

-Her er det ikke snakk om å utnytte billig arbeidskraft. Studentene får en grei lønn og alt de trenger av utstyr for jobben. Tilbakemeldingene fra tidligere studenter er udelt positive, og det er en grunn til at vi får så mange søkere, sier Vangdal.

Studentgjengen som fikk praktisere i VA-faget i Tromsø kommune sommeren 2020: Fra venstre Kristin Lyche, Lars Erik Langnes, Abhi Malla Moen, Eirik Strøm Thomassen, Anna Kanstad, Embla Hågensen og Markus Markussen. Foto: Tromsø kommune.

Vinn-vinn ordning
Han mener ordningen er en vinn-vinn situasjon både for studenter og kommune. Flere av studentene har skrevet enten bachelor eller masteroppgave i forbindelse med sitt engasjement i kommunen, og Tromsø har dermed bidratt betydelig i rekrutteringen av VA-ingeniører både for egen landsdel og for resten av landet, mener Vangdal.

Mulighet også i Vadsø
Virksomhetsleder for vann og avløp i Vadsø kommune, Geir-Olav Næss, jakter også på en student som kan jobbe inntil to måneder i sommer. Her er det en student fra byen som får muligheten til å sikre seg erfaring fra felt.

Vadsø Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak, som ivaretar utbygging, investering, drift og vedlikehold av Vadsø kommunes vannforsyning og avløpsnett.

Studenten fra Vadsø vil få veiledning til registrering av kommunens infrastruktur, med dokumentasjon av rørsystemer, kummer og annet teknisk utstyr.

-Jobben vil foregå delvis i felt og delvis på kontor, forteller Næss.  

Han håper å få en lokal student som er i gang med ingeniørstudier med VA/bygg/anlegg i fagkretsen.

Vadsø kommune har vært i kontakt med Norsk Vann med tanke på å etablere en trainee-ordning, slik nabokommunen Sør-Varanger er godt i gang, men foreløpig har det stått på kommunens egen delfinansiering av ordningen.

-Vi vil gjerne hjelpe fram lokal ungdom og så få de hjem igjen etter endt utdanning, sier Geir-Olav Næss. Han mener dette er viktig med tanke på rekruttering.

-Vi har store utfordringer også lokalt i Vadsø. Full rensing av alle avløp i kommunen står på programmet, og her venter spennende oppgaver for unge VA-ingeniører, sier han.