Aktuelt

– Som å gi gass i nedoverbakke

Bildet: Nina Solli

– Situasjonen er alvorlig i byggenæringen. Boligsalget har gått ned de siste 18 månedene. Hyttemarkedet er nesten borte. Private næringsprosjekter legges på is. Når myndighetene i tillegg varsler kutt i offentlige bygg- og samferdselsprosjekter, blir det som å gi gass i nedoverbakke for byggenæringen.

Av Bjørn Laberg

Det mener Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).  

– Dette gjør at 1 av 5 bedrifter planlegger å permittere før påske. Vi er redde for å miste fagfolkene våre, som er kritiske når Norge skal bygge klimaløsninger, bærekraftige bygg, samt vei og bane. Nå er det viktig at staten, fylkeskommunene og kommunene opprettholder aktiviteten i byggenæringen, sier Solli til Byggfakta.

LES OGSÅ: Advarer mot å stanse samferdselsprosjekter

Hun viser til en fersk undersøkelse som viser at:

-30 prosent av BNLs medlemmer vurderte i begynnelsen av februar dagens markedssituasjon som dårlig.

-47 prosent av BNLs medlemmer var negative til markedsutsiktene neste 6 mnd.

-Kun 7 prosent av BNL-bedriftene forventer bedring i markedsutsiktene 

-I NHO er det BNLs medlemmer som i størst grad (18 prosent) planlegger å permittere de neste 3 månedene. 

-Nesten halvparten skal permittere mer enn 10 prosent av arbeidsstokken.  

-Totalt solgte nye boliger i fjor var 19 371 boenheter (26 prosent ned fra 2021)

-Solgte nye fritidsboliger i fjor var 3 199 enheter (56 prosent ned fra 2021)

-87 prosent av byggentreprenørene har meldt om oppbremsing i pågående prosjekter i form av utsettelser eller stopp siste 6 måneder. Tilsvarende tall for anleggsentreprenørene er 71 prosent.

Resultater fra Opinions undersøkelse om innleie:

-Omfanget av innleide fagarbeidere ligger på 12 prosent blant BNL-medlemmene som har svart i undersøkelsen. For næringsutvalget ligger andelen innleide noe høyere (15 %). 

-Andelen innleide blant BNLs medlemmer er høyere i Oslo (19 %) enn i Viken (13 %) og Vestfold og Telemark (14 prosent). Tallene for næringsutvalget viser at andelen innleide er høyest i Vestfold (32 prosent), mens andelen er lavere i Oslo (10 prosent) og Viken (14 prosent).

-55 prosent oppgir at virksomheten har hatt en økning i antallet fast ansatte etter 2019.

-63 prosent av virksomhetene som benytter innleie har hatt en økning i fast ansatte etter 2019. 

-Merk at virksomhetene som benytter innleie har flere ansatte og høyere omsetning enn virksomheter som ikke benytter innleie.

-60 prosent av BNL-medlemmene sier det er en viss sannsynlighet for at endringer i regelverket for innleie vil få konsekvenser for virksomheten. Av denne gruppen sier halvparten at dette vil føre til lavere lønnsomhet og nedbemanning i virksomheten.

-Av medlemsbedriftene som sier det er en viss sannsynlighet for at endringer i regelverket vil få konsekvenser, sier 71 prosent at opphevelse av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter vil få konsekvenser.

LES OGSÅ: – Unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak

Byggenæringen vurderer nye varianter av bemanningstjenester 

– Selv med de vedtatte innleiebegrensningene, vil det fortsatt finnes lovlige alternative måter å knytte til seg arbeidskraft på, understreker Nina Solli.

– I den siste tiden, etter at begrensningene i innleiereglene ble vedtatt i arbeidsmiljøloven, har flere medlemsbedrifter tatt kontakt med BNL, i forbindelse med at de har fått tilbud om nye tjenester fra bemanningsforetak som de tidligere hadde avtaler med. Det har blitt såpass mange henvendelser at vi nå har lagt ut en offentlig tilgjengelig vurdering av fem ulike varianter, sier hun.

De ulike variantene BNL har sett på er: 

1. Arbeidsformidling/rekruttering 
2. Arbeidsformidling av selvstendig oppdragstakere 
3. Bemanningsforetak legger om driften til å bli entreprenørvirksomhet 
4. Samarbeidsavtale mellom bemanningsforetak og bedrift 
5. Bemanningsforetak kjøpes opp av tidligere innleier og fungerer som internt bemanningsbyrå i konsernet 

– Noen varianter fremstår som lovlige private arbeidsformidlingsoppdrag, mens andre tjenestetilbud kan være i en gråsone og i noen tilfeller være fordekt innleie. BNL anbefaler derfor at medlemsbedriftene undersøker de mulighetene som finnes, og vi ber samtidig bedriftene være oppmerksomme på å unngå omgåelser av nytt regelverk, sier Solli.

LES OGSÅ: – Dette er feil medisin

logo
admin