Aktuelt

Solid avslutning på året for Multiconsult

Konsernsjef Grethe Bergly. Foto: Sverre Chr. Jarild

Multiconsult leverte en god avslutning på 2023. Selskapet registrerte høyt aktivitetsnivå, solide salgstall, sterk vekst og gode operasjonelle resultater for fjerde kvartal. Den solide organiske veksten observert gjennom året, fortsatte i siste kvartal. Et vellykket initiativ for å øke medarbeideres eierandel i selskapet har bidratt til at mer enn 83 prosent av Multiconsults medarbeidere nå eier aksjer.

– Når jeg ser tilbake på kvartalet og 2023 som helhet, er jeg både stolt, inspirert og takknemlig for engasjementet og det gode arbeidet hver og én av våre medarbeidere har bidratt med. Vi har i fellesskap levert fantastiske prosjekter og tjenester for våre kunder, og sammen skapt verdi for samfunnet, sier Grethe Bergly, konserndirektør i Multiconsult.

Multiconsult rapporterer et resultat (EBITA) for hele året på 419,5 millioner kroner, mot 408 millioner kroner for samme kvartal i fjor. EBITA justert for engangseffekter (EBITA adj.) er 446,2 millioner kroner, en margin på 9,3 prosent. I fjerde kvartal er EBITA, justert for engangseffekter, (EBITA adj.) på 145,1 millioner kroner, noe som gir en margin på 10,7 prosent. Det er justert for engangseffekter blant annet knyttet til kostnader i forbindelse med initiativet om økt medeierskap.

Fortsatt sterk vekst
Multiconsult rapporterer en netto omsetting på 1,36 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023. Dette er en vekst på 20,8 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Netto omsetning for hele året var på 4,8 milliarder kroner, opp 14,6 prosent fra året før.

Selskapet har gjort fire strategiske oppkjøp siden forrige kvartal, to selskaper i Norge og to i Sverige. Selskapet viser også til en sterk organisk vekst på 16,1 prosent for fjerde kvartal og kan dermed se tilbake på et år med gjennomgående robust organisk vekst.

– Det er betryggende å se at vi har opprettholdt et solid vekstmomentum og samtidig levert god lønnsomhet gjennom året. Vår posisjon som attraktiv arbeidsgiver bekreftes ved at vi gjennom året har vi ønsket mer enn 700 nye medarbeidere velkommen til selskapet. Det gleder meg at våre nye kolleger raskt finner seg til rette i selskapet og gir fantastiske bidrag til vår verdiskaping, sier Bergly.

Solid salg i et mer usikkert marked
I 2023 har markedet vært preget av større svingninger og usikkerhet enn hva tilfellet har vært de senere årene. Multiconsult viser imidlertid til fremdeles stor etterspørsel etter selskapets tjenester. I kvartalet registrerte selskapet en ordreinngang på 1,4 milliarder kroner, noe som bidro til totalt 6,9 milliarder kroner for året. Det sterke salget bidrar til en ordrereserve på 4,9 milliarder kroner ved årsslutt, en økning på 35,3 prosent sammenlignet med slutten av fjoråret.

– Vi ser tilbake på et år med rekordhøyt salg, stor vekst, god lønnsomhet, og har ved utgangen av 2023 en sterk og diversifisert ordrereserve. Dette illustrerer og understreker styrken med Multiconsults fleksible forretningsmodell, som hjelper oss til raskt å omdisponere ressurser til voksende markeder, samtidig som vi opprettholder vår posisjon i stabile markeder, sier Bergly

Investerer i eget selskap
I løpet av fjerde kvartal 2023 gjennomførte Multiconsult et vellykket initiativ for økt medeierskap blant selskapets medarbeidere. Som et resultat av dette, eier nå 83 prosent av medarbeiderne aksjer i Multiconsult ASA. Initiativet førte også til betydelig høyere deltakelse i det årlige aksjekjøpsprogrammet, der 47 prosent av de ansatte bestemte seg for å investere i selskapet.

– Jeg er veldig fornøyd med den fantastiske responsen initiativet ga blant våre ansatte, og jeg har stor tro på at dette vil ha en positiv innvirkning for Multiconsults videre vekst, utvikling og lønnsomhet – noe som gir en positiv effekt for alle aksjonærer, fremhever Bergly.

Noen nøkkeldata:

Amounts in NOK million (except EPS and percentage)Q4 2023Q4 2022FY 2023FY 2022
Financial
Net operating revenues1 361,51 126,74 802,54 189,2
Employee benefit expenses1 008,3833,13 553,63 051,.0
Other operating expenses164,7147,2592,6528,1
EBITA118,496,8419,5408,5
EBITA margin8,7%8,6%8,7%9,8%
EBITA adj. 1)145,196,8446,2408,5
EBITA margin adj. 1)10,7%8,6%9,3%9,8%
Reported profit for the period112,975,6316,6303,0
Earnings per share (EPS)4,102,7711,5611,06
Operational
Order intake1 4311 5596 9265 195
Order backlog4 8833 6084 8833 608
Billing ratio71,8%70,3%70,8%70,6%
Number of employees3 7493 3533 7493 353
logo
Bjørn Laberg