Hovedside

Søker totalentreprenør til vannprosjekt

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Hammerfest kommune søker totalentreprenør til etablering av ny vannforsyning til Kvalsund sentrum, samt nytt vannbehandlingsanlegg.

Av Bjørn Laberg

Vannbehandlingsanlegget (VBA) skal forsynes med vann fra Trollvannet, og fra VBA skal det være distribusjonsledninger til sentrum langs Kirkeveien og over Kvalsundelven og til Nyggenjordet. Dette arbeidet utføres i en egen entreprise.

Konkurransegrunnlaget omfatter totalentreprise vannbehandlingsanlegg for vannverket inkludert tilhørende rørsystem, prosessanlegg, elektroinstallasjoner, el til bygg og bygg med grunnarbeider.

Vannverket skal levere vann til inntil 1000 pe. (personekvivalenter)

Det skal prosjekteres og tilbys et prosessanlegg som tilfredsstiller tilstrekkelig antall hygieniske barrierer hvor en av barrierene skal inaktivere virus, parasitter og bakterier. UV skal være en de hygieniske barrierene. Prosessanlegget skal bygges slik at det tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav for å få godkjenning av Mattilsynet.

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende leveranser:

• Desinfeksjonsanlegg med UV

• Reserve desinfeksjonsanlegg. Kloranlegg. (Komplett med pumper og klortank)

• Trykksil

• Rørsystem samt ventiler

• Instrumentering

• Elektro- og signalkabling til maskin/prosessanlegget

• Reservestrømanlegg, dieselaggregat.

• Fordelingstavle for prosess/maskin

• Seks måneders prøvedrift

• Bygning for vannbehandlingsanlegget

• Grunnarbeider og utomhusanlegg for vannbehandlingsanlegg

Tilbudsfrist: 12. februar
Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Hammerfest kommune

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.