Hovedside

Søker totalentreprenør til omsorgsprosjekt

Bildet: Skudenes bu- og behandlingshjem i Karmøy kommune skal romme 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Illustrasjon: Omega Areal AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Karmøy kommune søker totalentreprenør til byggingen av nye Skudenes bu- og behandlingshjem.

Av Bjørn Laberg

Karmøy kommune skal bygge nytt bo- og behandlingshjem i Skudeneshavn, sør-øst for eksisterende Skudenes ungdomsskole.

Demensutfordringer

Skudenes bu- og behandlingshjem skal romme 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Flere av beboerne på sykehjemmet vil sannsynligvis ha demensutfordringer, og byggets arkitektur- innomhus og utomhus er tegnet og beskrevet spesielt med tanke på denne brukergruppen. Byggets struktur ligger rundt et atrium for å bevare kvaliteter for denne brukergruppen. Elementer som oppholdsrom, sittenisjer, innendørs rundløyper og store vindusflater understreker dette.

Illustrasjon: Omega Areal AS

Selvstendig arkitektonisk uttrykk

Denne konkurransen gjelder en totalentreprise for et nybygg på totalt BRA cirka 3 790 kvm, fordelt på to hovedetasjer og en teknisk etasje i plan 3. Det skal også opparbeides utendørs oppholdsarealer. Nybygget skal etableres på samme tomt som gamle Skudenes bu- og behandlingshjem var etablert. Rivningsarbeidene er utført i egen entreprise. Nybygg vil få et selvstendig arkitektonisk uttrykk, men en vil forsøke å tilpasse volum og materialbruk til eksisterende bebyggelse i området.

Denne konkurransen gjelder en totalentreprise for et nybygg på totalt BRA cirka 3 790 kvm, fordelt på to hovedetasjer og en teknisk etasje i plan 3. Det skal også opparbeides utendørs oppholdsarealer. Prosjektet er planlagt med oppstart prosjektering snarest etter kontraktsinngåelse, gravestart september 2021 og delovertakelse desember 2022.

Litt fra funksjonsbeskrivelsen, VVS-relatert:

• Det er forutsatt at bygningens varmebehov skal dekkes av væske-til-vann-varmepumpe med energiopptak fra geobrønner. Det skal leveres energibrønnpark. Det skal påses at det er tilstrekkelig med energibrønner til å håndtere teknisk kjøling uavhengig av varmepumpe/kjølemaskin med god margin. Det installeres EL-kjel for å ivareta behov for spisslast og backup.

 • Det skal leveres system for prosesskjøling for kjølerom, fryserom, skittentøyrom, søppelrom, datarom og UPS-rom. Det skal medtas utstyr med vannkjølt kondensator, hvor varme skal gjenvinnes til varmeanlegget. Det skal være separate vannkjølte maskiner for alle rom.

• Det skal leveres og monteres luftbehandlingsanlegg som skal dekke hele bygget og ventilere alle rom. Ventilasjonsanleggene skal utstyres med varmegjenvinning tilpasset funksjon og maksimal energiøkonomisk drift.

• Alle rom skal ventileres med omrøringsventilasjon. Plassering av tilluftsventiler skal sees i forhold til aktiviteten i rommene. Større oppholdsrom, møterom, pauserom, allrom etc. skal ha VAV styring etter CO2 og temperatur. God tilkomst til spjeld/spjeldmotor ivaretas. Alle luftmengder skal presenteres i SD-anlegg.

• Overskuddsvarme i kjølesesong som ikke kan nyttes på bygget fjernes via dumpebatterier i ventilasjonsavkast. Kjøleanlegget skal designes slik at effektuttak fra energibrønner i sum med kjølemaskin dekker nødvendig effektbehov.

• Ventilasjonsanleggene prosjekteres for å tilfredsstille TEK samt brannstrategi som utarbeides av brannrådgiver. Det er tatt utgangspunkt i «steng-inne» strategi, dvs. montasje av brannspjeld ved kryssing av branncellebegrensende vegger.

• Alle VVS- og elektrotekniske anlegg skal i prinsippet styres og overvåkes via SD-anlegget. Det er lagt opp til bruk av Modbus-/Bacnet IP kommunikasjon mellom lokalt feltutstyr og SD anlegg. Romstyring (oppvarming og VAV/CAV) kommuniserer via KNX.

Tilbudsfrist: 26. mai

Fylke: Rogaland

Kommune: Karmøy kommune

Tiltakshaver: Karmøy kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Arkitekt: Omega Areal AS

Estimert totalverdi: 101.6 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.