Nyheter

Søker rådgivere til svømmehallprosjekt

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Porsgrunn kommune utlyser konkurranse om gruppekontrakt på rådgivertjenester knyttet til planene om ny svømmehall på Heistad.

Av Bjørn Laberg

Dette utlyste oppdraget er en gruppekontrakt med rådgivere innenfor alle relevante fagområder for gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, byggesøknad og utarbeiding av konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner knyttet til rivning og nybygg svømmehall, samt oppgradering av eksisterende garderobeanlegg og vestibyle.

Svømmehallen på Heistad ble stengt av bygningstekniske årsaker sommeren 2019. Det ble derfor gjennomført en kartlegging av teknisk tilstand, og utarbeidet en utredning for rehabilitering av anlegget. Eksisterende svømmehall på Heistad oppført i 1981 har nå oppnådd teknisk levealder, og det er besluttet at det skal igangsettes planlegging av en ny svømmehall på samme plass. I tråd med tidligere bystyrevedtak skal skisseprosjektet siktes mot å redusere klimagassutslipp, energibruk og kostnader for byggene i et livsløpsperspektiv.

Rejlers har på oppdrag for Porsgrunn kommune sett på mulige energiløsninger for kommunale bygg på Heistad. Aktuelle bygg er Heistad ungdomsskole, Heistad barneskole, Heistadhallen og Heistad flerbrukshall. Det er vurdert helhetlig løsning med utfasing av bio-oljekjel og investering i solfangere, solceller og væske-/vann-varmepumper.

Det skal utarbeides fagspesifikke kalkyler i både skisse- og forprosjektfasen. Forsprosjektkalkylen skal underlegges en ekstern/ uavhengig kvalitetssikring, og blir en vesentlig del av grunnlaget når det skalgjøres en politisk investeringsbeslutning.

Det er besluttet at prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise etter NS 8407. Det innebærer at totalentreprenøren vil være ansvarlig for all detaljprosjektering og utførelse basert på forprosjekt og kravspesifikasjoner utarbeidet av denne prosjekteringsgruppen.

Tilbudsfrist: 13. september 2021

Tiltakshaver: Porsgrunn kommune

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.