Aktuelt

Søker materialer til FutureBuilt-prosjekt

Arbeidet med det sirkulære bygget Nedre Sem låve i Asker er i full gang. Prosjektet skal bli et forbilde i FutureBuilt og er del av EU-programmet Circular Cities and Regions Initiativ (CCRI). Først og fremst har prosjektet høye ambisjoner om å ta vare på eksisterende låvematerialer og bruke dem om igjen i nytt bygg, men de trenger også overskuddsmaterialer fra andre bygg. Har dere noe å avse? Ta kontakt! 

Låven på Nedre Sem, som ble oppført i 1887, var en verneverdig, men falleferdig låve. Nå er låven demontert og den skal gjenoppstå i gammel prakt. Bygget skal romme boliger, arbeidssenter og gårdsutsalg med gode utearealer, og skal bidra til en positiv utvikling av området på Sem. 

Beliggenheten i et historisk landskapsvernområde er unik, og siden låven ligger i et kulturminneområde skal den fortsatt se ut som en gårdsbygning. Oppbyggingen skal synliggjøre byggets historie, samtidig som den skal ivareta de mest bærekraftige løsningene for materialbruk og energi. 

Materialer til gjenbruk 

Prosjekteringen tar utgangspunkt i hva som kan gjenbrukes av den gamle låven. Det viktigste grepet er å gjenbruke bæresystemet som består av store, flotte eikestokker. I tillegg skal låvepanel og teglstein gjenbrukes, både konstruktivt og dekorativt. Prosjektet er i tett dialog med statsforvalteren og antikvariske myndigheter, for å sikre at det ferdige bygget samtidig gjøres gjenkjennelig. 

Men ikke alle materialbehov i det nye bygget kan dekkes av eksisterende låvematerialer. Derfor ønsker prosjektet å komme i kontakt med eiere av donorbygg  og ombrukslagre.

Følgende materialer er spesielt interessante for prosjektet:

 • 2 stk kjøkkeninnredninger
 • Innvendige kompaktdører uten lydkrav i 10x21M, 10 stk
 • Innvendige kompaktdører uten lydkrav i 9x21M, 18 stk
 • 60×60 himlingsplater A-kant, hvit 20mm, 300 kvadratmeter
 • Parkett 1-3 stav eik 44m2 x 6 – totalt 265 kvadratmeter
 • Keramisk flis, 10×10-30×30
 • Toaletter, gulvstående
 • Vegghengte porselensservanter, HC og standard
 • Spilerekkverk i stål
 • Kabelbruer, 60cm og 30cm
 • Smågatestein 150 kvadratmeter
 • Belegningsstein 200 kvadratmeter
 • Grus, ca. 385 kvadratmeter. Knust fjell fra overskuddsmasser
 • Storgatestein med slitt/glatt overflate ca. 220 kvadratmeter
 • Betongstein ca. 490 kvadratmeter
 • Tråkkheller i granitt, ca. 18 lm inkl. fuger. Mest mulig naturlike 

Betongstein fra Nedre Sem

Tråkkhellene skal  være mest mulig naturlike. Over et bilde som viser uttrykket på ønskelig stein. Dekket er trolig 100 år gammelt.

Bildet over er fra finn.no,og viser eksemplar på aktuell stein til tråkkheller.

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med prosjekteringsleder Kristoffer Gjestemoen på e-post [email protected] eller tlf.: 920 41 987 

(KILDE: futurebuilt.no)

logo
Bjørn Laberg