Nyheter

Skreddersyr utdanningstilbud til ansatte i industrien

Bildet: Nå har ansatte i industrien mulighet til å få relevant kompetanseheving på UiA.

UiA tilbyr ny videreutdanning i digitalisering og kunstig intelligens. Tilbudet er utviklet i tett samarbeid med næringslivet i Agder-regionen.

– Det er spennende at det blir laget videreutdanningsprogram som er korte, tekniske og spisset. Vi er glade for at UiA tilrettelegger for kortere kurs som lar seg kombinere med jobb og at ansatte ute i ulike bedrifter får oppdatert kompetanse som de trenger i sitt arbeid, sier Tom Fidjeland, administrerende direktør i GCE NODE.

UiA tilbyr i vår og høst seks ulike videreutdanninger for industriansatte innen industriell digitalisering og kunstig intelligens.

Med støtte fra Kompetanse Norge har UiA utviklet tilbudene i tett samarbeid med partnerne GCE NODE, Eyde-klyngen, Sinpro, iKuben, Digin og Mechatronics Innovation Lab (MIL). Målet er at videreutdanningene skal styrkeindustriens omstillingsevne og at den ansatte blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

– Vi vet at industrien har et stort behov for mer kompetanse om automatisering, digitalisering og kunstig intelligens. Industrien er i stor omstilling, og i Norge har vi et stort behov for å bli mer automatiserte og ta i bruk ny teknologi. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å bruke kompetansen vi har og gi utdanning innen disse områdene, sier Michael Rygaard Hansen, dekan ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA.

Tett samarbeid med næringslivet

Ansatte i industrien har nå mulighet til å lære mer om blant annet maskinsyn,robotikk, maskinlæring, programutvikling og digitalisering og ledelse.

– Vi har lyttet mye til hva næringslivet ønsker seg når vi har laget disse videreutdanningene. Det er helt avgjørende å ha tett og god kontakt for å treffe behovene bedriftene har for kompetanseheving, sier Rygaard Hansen.

Fidjeland mener tett samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner er det som skal til for å lage tilbud som treffer.

– Myndighetene krever og forventer at det skal være en tettere kobling mellom studier og arbeidsliv. Universitetet skal ikke lenger bare utdanne folk til en jobb, men legge til rette for at man kan lære hele livet. Samarbeid som dette må vi bare gjøre mer av fremover, sier Fidjeland.

Bygge nettverk

Alleutdanningstilbudene er prøvd ut før de nå tilbys til alle interesserte. Utvalgte ansatte fra samarbeidsbedriftenehar gitt sine tilbakemeldinger og kursene er justert og fininnstilt for å passe til brukerne.

– Vi er opptatt av at disse tilbudene skal være konkrete og anvendbare. Studentene kan ta med seg egne arbeidsoppgaver til kurset, slik at de også opplever en direkte nytte for sin arbeidshverdag. Dette er også positivt for våre ansatte ved at det styrker vår berøring med næringslivet. Det vi lærer av studentene kan vi igjen bruke i videreutvikling av våre studietilbud, sier Rygaard Hansen.

Gjennom de nye tilbudene i industriell digitalisering og kunstig intelligens får studentene også mulighet til å dele kompetanse hverandre. Fidjeland mener det er positivt å bygge relasjoner på tvers av bedrifter.

– Det at man treffer andre studenter med ulike erfaringer gjør at læringen blir bedre. Man kan bygge nettverk og relasjoner og kanskje finne nye måter som bedrifter kan samarbeide på, sier Fidjeland.

Treffer en stor målgruppe

De to første kursene tilbys digitalt allerede i mai. De fire siste går til høsten, og da er håpet at covid-19 er på retur, og at tilbudene som krever lab-arbeid kan ha fysiske samlinger på campus.

– Vi legger opp til samarbeid i grupper, slik at man også blir kjent med andre studenter selv om man ikke møtes fysisk. Det blir tett oppfølging av studentene gjennom forelesninger, møter og veiledning på nett, sier prosjektleder Kari Elin Bratteland, ved Fakultet for teknologi og realfag.

Videreutdanningene i industriell digitalisering og kunstig intelligens er nytt i sitt slag, og med det får flere yrkesgrupper mulighet til å styrke sin kompetanse.

– Det er spennende at vi kan tilby kompetanseheving til industrien og vi er stolte over å utvikle tilbud til en så stor målgruppe. Det har vært en unik mulighet å møte partnerne og utvikle dette sammen slik at tilbudene blir skreddersydd deres behov, sier Bratteland.

Tilbudene er åpne for søking og har søknadsfrist 5. mai.