Aktuelt

– «Skitpraten» er undervurdert

Bildet: Lars Andvik understreker viktigheten av samhandling og medvirkning er for å få en god arbeidsplass. (Foto: Privat)

– Det handler først og fremst om mennesker og omsorg, sier Lars Andvik, HMS/HR-leder i Betong Øst.

God HMS bidrar til å skape trygge arbeidsforhold og sikrer både fysisk og psykisk trivsel blant de ansatte. For å få til dette er det også viktig å involvere menneskene på arbeidsplassen.

– Dette er et helt nødvendig grep for å implementere god sikkerhetskultur på jobb. I våre HMS-tiltak involverer vi medarbeidere i prosessene – slik at de får kunnskap og eierskap. I tillegg bør løsningene være enkle å bruke og det skal være en motivasjon annet enn «fordi du skal» – det må ha en betydning, sier Lars Andvik, HMS/HR-leder i selskapet Betong Øst.

Viktig samspill

Helse, miljø og sikkerhet er et stort fokusområde i Betong Øst som produserer og leverer ferdigblandet betong. Med fabrikker på 20 ulike lokasjoner her til lands, sier det seg selv det er mange mennesker som er involvert i bedriften og som skal tas vare på. Og nettopp å sette de ansatte i fokus er noe Lars Andvik trekker frem som det viktigste for å skape god HMS.

– «Fokus på folket» er grunnsynet Betong Øst har på HMS og at dette er forankret og tydelig sagt i øverste ledelse er svært viktig, og det skal vises i tydelige handlinger. Dette er dette lover og forskrifter handler om, mener HMS/HR-lederen.

– For oss handler HMS først og fremst om mennesker, og vårt samspill med materiell, arbeidsoperasjoner, miljø og også andre mennesker. Og ja, HMS handler om plikter og ansvar, men HMS dreier seg i bunn og grunn om omsorg, utdyper Andvik som også har lang erfaring innen HMS-arbeid som tidligere HMS-rådgiver i Statens vegvesen Region øst og Innlandet fylkeskommune.

– Våre folk er ansatte – men de er også foreldre, ektefeller, partnere, døtre, sønner, vi har fritidsinteresser, fremtidsplaner og et liv utenfor jobb. Sikkerhet på jobben betyr mye for mange.

Et helhetlig samarbeid

Jobben i Betong Øst har Andvik hatt i litt over ett år. Kort oppsummert handler arbeidsoppgavene om å rette fokus på å styrke, revitalisere og følge opp HMS-arbeidet. Med flere fabrikker spredt over et større geografisk område er HMS-lederen mye på farten. Kontinuerlig nærhet og oppfølging er noen av de viktigste nøkkelordene han trekker frem når det gjelder å skape god sikkerhetskultur.

– I min rolle er jeg mye rundt, og som et minimum har vi årlig vernerunde på hver fabrikk. Ellers tar jeg en arbeidsdag litt her og der for å se på hverdagen. «Skitpraten» er undervurdert – vi skal skape gode relasjoner.

Han understreker at ledelsen i Betong Øst er svært bevisst sitt ansvar, og derfor investerer tid og ressurser i HMS-arbeidet.

henter viktig informasjon fra ekspertene

– Dette kommer til syne i det forebyggende arbeidet som gjøres, og spesielt når det virkelig er behov. Forutsetningene og evne til å handle er det vi forbereder for. Videre er det viktig at ledere og medarbeidere får tett bistand til å utføre sin rolle. Vi henter viktig informasjon fra ekspertene, det vil si de som faktisk utfører arbeidsoperasjonene.

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge, er enig med Andvik og påpeker at en god HMS-kultur starter på toppen.

– Det er helt avgjørende å fokusere på HMS i styrerommet og i ledelsen i bedriften. Det er mange aktører og bedrifter som setter HMS på agendaen, men du er avhengig av å ha bedriftseiere som går foran som et godt eksempel, sier Skydda-sjefen.

– Det handler om å bli sett og behandle folk likt, og å vise interesse og stille spørsmål merker vi er positivt. Det er viktig å få en dialog der man kan diskutere mer og få bedre svar.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på jobb er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar. (FOTO: Istock Photos)
God HMS i praksis

Andvik mener også det er mye pedagogikk og psykologi i HMS, altså hvordan vi lærer og «lagrer» mer eller mindre ubevisste mønstre.

– En faktor som er viktig for oss er at HMS handler om å praktisere en trygg og sikker arbeidshverdag. Dette er en viktig grunnforståelse å ha når noe nytt skal innføres, eller når uvaner skal brytes. HMS skal ikke oppleves som et uoversiktlig regime og en følelse av at det alltid er noen krav man ikke innfrir – det dreier seg om måter å utføre jobben på, fritt for «snarveger» og flaks, sier han.

– Vi skal reagere hurtig, og handle og legge til rette med det som er nødvendig. Med involvering og god innføring, i tillegg til at løsningene er tilstrekkelige, tilgjengelige og brukervennlige – legger vi et godt fundament for praksis. HMS handler om det totale bildet. Vi skal jobbe forebyggende og unngå at det skjer ulykker og uønskede hendelser – men skulle uhellet allikevel være ute skal vi evne å følge opp og ivareta på en god måte.logo
Bjørn Laberg