Byggeprosjekter

Skanska oppgraderer Trondheim Torg

Bildet: Trondheim Torg. Illustrasjon: Snøhetta

Skanska har signert kontrakt med DNB Livsforsikring AS, ved datterselskapet Trondheim Torg AS, om rehabilitering og ombygging av Trondheim Torg. Kontrakten har en betydelig verdi og inngår i ordrereserven for Norden i første kvartal 2024.

Trondheim Torg har byens mest sentrale beliggenhet, og skal de neste årene gjennomgå en solid oppgradering. Kontorlokalene på Trondheim Torg skal forvandles til å bli et av byens mest moderne kontor- og næringsbygg, med Trondheim kommune som leietaker. 17 000 kvadratmeter med kontorlokaler skal rehabiliteres, samtidig som det skal bygges 5 200 kvadratmeter med nytt kontorareal på det som i dag er byggets tak. Det er et komplekst prosjekt midt i hjertet av sentrum, hvor kjøpesenteret som ligger i bygget skal holde åpent gjennom hele byggetiden. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise, etter en god samspillsfase. Byggearbeidene vil starte i januar i år med en planlagt ferdigstillelse i november 2026.

– Byfornyelse og rehabilitering et satsningsområde for oss i Skanska, og i dette prosjektet får vi virkelig brukt vår kompetanse og erfaring til å realisere et prosjekt som bidrar til å utvikle Trondheim sentrum. Samarbeidet med byggherren har vært meget godt og nå gleder vi oss til å ta fatt på byggefasen, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for Skanskas byggvirksomhet i Norge.

– Prosjektet realiserer over 250 nye arbeidsplasser for Trondheim kommune i Midtbyen. I tillegg transformeres 60 bilparkeringsplasser til 600 nye sykkelparkeringsplasser. Den store reduksjonen i energiforbruk og de lave klimagassutslippet i er tråd med våre målsettinger om å være klimanøytrale i 2050. Vi er fornøyd med å kunne realisere et foregangsprosjekt innenfor transformasjon og byutvikling, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

Klimasmart rehabilitering

Ved å velge rehabilitering fremfor kun å bygge nytt, reduseres både klimagassutslipp og behovet for materialressurser vesentlig. I dette prosjektet er reduksjonen av klimagassutslipp fra produksjonsfasen beregnet å være 50-60 % sammenlignet med et nytt kontorbygg oppført med dagens standard materialbruk.

Både Skanska og DNB skal være pådrivere for å få ned utslipp og redusere bruken av naturressurser i byggeprosjekter. Da er rehabilitering av eksisterende bygg en god og smart måte å fornye bygningsmassen vår på, og begge parter har flere pågående rehabiliteringsprosjekter i sine porteføljer. Rehabilitering puster nytt liv i gamle bygg og gir moderne lokaler tilpasset dagens klimakrav, med lavere klimafotavtrykk enn ved å bygge nytt.

– Vi er veldig fornøyde med at vi får muligheten til å realisere dette viktige og komplekse prosjektet i Trondheim sentrum, sier regiondirektør for Skanskas byggvirksomhet i Midt-Norge, Trond Krogstadmo.

Rehabiliteringen av bygningsmassen bidrar også til at byggets energibehov kuttes betydelig. I dag har bygget Energimerke E, men etter at rehabiliteringen og påbygningen er ferdigstilt, er det oppgradert til minimum Energimerke B. Bygget vil da være BREEAM NOR-sertifisert til nivå Very Good og tilfredsstiller EUs taksonomikrav.

– DNB er opptatt av at bærekraftsmålene blir fulgt opp med handling, og gjennomføring av prosjektet på Trondheim Torg viser at det både er muligheter og vilje til å oppgradere eiendomsporteføljen for å nå våre mål, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.
 

logo
Bjørn Laberg