Aktuelle prosjekter

Skanska Husfabrikken setter opp hybelbygg i Tjeldsund

Illustrasjon er laget at Letnes Arkitektkontor AS og viser de tre nye hybelbyggene på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark som Skanska Husfabrikken skal bygge.

Skanska Husfabrikken har inngått kontrakt med Statsbygg på 281 MNOK om oppføring av tre hybelbygg på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

240 studenthybler fordelt på tre bygg skal innkvartere studentene ved den nyetablerte Brann- og redningsskolen.

Kontrakten har en samlet verdi på 281 millioner kroner og gjennomføres som en totalentreprise. Statsbyggs oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet og bruker er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Dette er en viktig kontrakt for Skanska Husfabrikken, og prosjektet passer vår produksjonsmodell av moduler og elementer godt. Det er en forholdsvis kort produksjonsfase, og det setter høye krav til både god planlegging og prosjektstyring. Statsbygg er en kunde vi ser frem til å jobbe sammen med for å realisere det som skal bli gode hjem for fremtidens studenter ved Fagskolen for Brann- og redningspersonell, sier administrerende direktør i Skanska Husfabrikken, Tore Sandnes.

– Statsbygg ser fram til å samarbeide med Skanska Husfabrikken om dette viktige prosjektet for Fagskolen for brann- og redningspersonell. Prosjektet er helt vesentlig for å møte behovene til de fremtidige studentene på fagskolen. Prosjektet inkluderer også en brønnpark og varmepumpe som bidrar til en årlig utslippsreduksjon på 31 tonn Co2, eller 240.000 kWh/år, sier byggherredirektør i Statsbygg, Marius Tunstad.

Alle moduler og elementer skal produseres på Husfabrikkens fabrikklokaler på Steinkjer, og produksjonen starter allerede i mars/ april 2024.

logo
Bjørn Laberg