Arkitektur

Skal lede transformasjon i Rodeo arkitekter

Bildet: Kristin Braut, Timon Linderud og Henning Sunde

Kristin Braut tiltrer i nyopprettet stilling som faglig leder for transformasjon i Rodeo arkitekter. Samtidig vinner kontoret DS Awards for beste interiør for sin transformasjon av Byens Tak.

Rodeo arkitekter har markert seg som en nyskapende aktør innenfor arkitektur og byutvikling med kontorer i Oslo og Gøteborg. Kontoret jobber med mange av landets største arkitektur- og byutviklingsprosjekter, og de siste årene har også porteføljen av transformasjonsprosjekter blitt tydelig.

erfaring fra komplekse transformasjonsprosjekter

– Det er mange spennende transformasjon- og ombruksprosjekter på tegnebordet for tiden. Postens gamle brevsenter, Nasjonalgalleriet på Tulinløkka, Victoria Terrasse, nye Telenor Arena og flere biblioteker er eksempler på hva vi holder på med i høst, sier daglig leder Timon Linderud.

I 2014 etablerte Rodeo kontoret Rebuilding som en egen satsning på transformasjon og ombruk. Tidligere i år ble Rebuilding innlemmet i Rodeo som en integrert del av kontoret. Kristin Braut har prosjektledererfaring fra komplekse transformasjonsprosjekter, og har i Rodeo en sentral rolle i flere av kontorets pågående prosjekter med dette som tema.

vant beste interiør under DS Awards

– Vi ønsker å videreutvikle den tverrfaglige tilnærmingen også inn i rene transformasjon- og ombruksprosjekter. Dette gjelder også samfunnsdelen med fokus på miljøpsykologi, byutvikling og landskap. Og så er det gøy å se at vi kan hente gode erfaringer fra vårt fokus på fellesskapsarkitektur. Eksempelvis ser vi at sambruk og flerbruk også er veldig relevant når vi utforsker ny bruk av eksisterende bygg. Her er jo våre egne lokaler på Byens Tak et strålende eksempel hvor vi selv er testpiloter, sier Kristin Braut.

Lørdag fikk den nye satsingen på transformasjon en pangstart da Rodeo vant beste interiør under DS Awards – prisutdelingen under Designers´ Saturday. Kontoret fikk utmerkelsen for rehabiliteringen av øverste etasje i Folketeaterbygningen. Toppetasjen var i mange år kjent som utestedet Stratos før Rodeo tok over høsten 2021. Etter en nitidig prosess preget av respekt for byggets historie og visjonen om en framtidsretta bruk, gjenåpnet stedet som Byens Tak tidligere i år. Lokalene  benyttes av Rodeo på dagtid mens Byens Tak er åpen bar, driver utleie og er arena for arkitektur og kultur på kveldstid og i helg.

logo
Bjørn Laberg