Aktuelt

Seabrokers Fundamentering starter eget selskap for å spesialisere seg på lekterjobber

Bildet: Første prosjekt er allerede i gang i Jåttåvågen utenfor Stavanger

Seabrokers gruppen fortsetter utviklingen av sin fundamenteringsvirksomhet, og drar nå til sjøs. Med på laget får de Dagfinn Dybvik, som over flere tiår har bygget seg opp som en av de dyktigste i faget.

– Vi har gjort mange lekterjobber gjennom våre snart 20 år i markedet. Nå tar vi skrittet fullt ut og oppretter eget selskap som skal være spesialister i faget. Vi styrker laget, både på personell og utstyr. Jeg er spesielt stolt over at vi får med oss en så dyktig og anerkjent fagperson som Dagfinn Dybvik. Han er operativ fra dag en, og har en erfaringsbase og kontaktnett som gjør at vi kan ta på oss enda flere og større oppdrag fra oppstart. Vi er allerede i gang med prosjekter i Rogaland, men snuser på prosjekter flere steder i Norge, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering.

– skal være en komplett leverandør

Seabrokers Fundamentering satser friskt på å være den foretrukne medspiller i byggeprosjekter over hele landet. Selskapet har i lang tid utviklet seg til å være en av de store norske aktørene innen Fundamenteringsarbeid. I fjor opprettet de Seabrokers Dolomiti for å satse på spesialiteter innen fundamenteringsfaget, med blant annet KC-peling, horisontal boring, grunnforsterkning, fjellsikring og jetpeling. Nylig kjøpte de Jetgrunn, som er spesialister på jetpeler. I tillegg styrket selskapet satsingen på energibrønner, gjennom etablering av Seabrokers GeoEnergi. Opprettelsen av selskapet Seabrokers Fundamentering Sjø er ferskeste skudd på stammen.

LES OGSÅ: Seabrokers kjøper Jetgrunn

– Vi skal være en komplett leverandør av fundamenteringstjenester, og da er lekterarbeid en del av pakken som markedet etterspør. Vi ser det er mange havne- og broprosjekt som må og bør realiseres i årene fremover – da mener vi dette bør gjøres av et selskap med tunge norske røtter og dyktige fagfolk.

blir et eget datterselskap

Gjennom investeringer i nye maskiner får Seabrokers ytterligere økt kapasitet med både erfarne operatører og en god maskinpark.
– Jeg ser at vi kan høste synergieffekter gjennom kompetansen vi opparbeider oss fra kloke hoder og bredden av prosjekter. Med økt kapasitet, flere spesialister og økt bredde kan vi lettere kan ta på oss både større prosjekter og parallelle oppdrag, sier Solvik-Olsen

LES OGSÅ: Seabrokers blir representant for Robbins TBM

Seabrokers Fundamentering Sjø AS blir et eget datterselskap i Seabrokers Fundamentering, hvor man kan spille på den store bredden i ansatte og maskinpark som finnes i morselskapet og konsernet. Første prosjekt er allerede i gang i Jåttåvågen utenfor Stavanger, og deretter går turen rett videre til Egersund for et større kaiprosjekt. Seabrokers-gruppen deltar også med sin lekterkompetanse i Nord Norge, deriblant i Harstad og Hammerfest.

Bildene: Fra pågående lekterjobb Seabrokers har i Jåttå, Stavanger

Om Seabrokers Fundamentering:

Seabrokers Fundamentering er et landsdekkende, helnorsk selskap med hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Bamble, Bergen, Oslo, Skoppum og Trondheim. Selskapet leverer alt innen fundamentering – fra peling, spunting og boring til kc-peling og jetpeling. De er også en av Norges største innen energibrønner.

Selskapet har opplevd betydelig vekst over flere år, og omsatte for over 500 millioner kroner i 2022. De har over 100 dyktige heltidsansatte, og en stor maskinpark. De siste årene har selskapet tatt til seg flere lærlinger og jobber aktivt med å skape møteplasser for motorinteressert ungdom.

logo
Bjørn Laberg