Nyheter

Porsgrunn Utvikling og Pancom Property utvikler Moheim næringspark

Bildet: Fra venstre, Gjermund Langslet, Prosjektleder, Porsgrunn Utvikling AS, Frederic Kristoffersen, Adm. Dir. Pancom AS, Skulle Wærstad, Daglig leder Porsgrunn Utvikling AS, Hotti Dang Ho, Adm. Dir. Pancom Property AS.

Moheim Næringspark skal utvikles til å bli et attraktivt handels- og opplevelsesområde. Bærekraft og grønn innovasjon er sentrale verdier i områdeutviklingen.

Porsgrunn Utvikling og Pancom Property har etablert et felles utviklingsselskap for næringsparken, som ligger sentralt i forhold til sentrum og E18. Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. Målet med etableringen av det nye selskapet er å utvikle tomtene til attraktive kontor- og næringsarealer.

gjennomfører interne prosesser

– Vi har i løpet av 2022 gjort vurderinger og sonderinger for å finne en partner for utviklingen av eiendommene på Moheim. Valget falt på Pancom Property. Sammen skal vi utvikle PUs eiendommer på Moheim og Pancoms eiendommer på Enger. Jeg ser fram til et godt samarbeid, der vi utnytter og utvikler partenes ulike kompetanser, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Skule Wærstad

Moheim Næringspark AS blir eid 50/50 av Porsgrunn Utvikling AS og Pancom Property AS. Begge parter gjennomfører interne prosesser for å legge til rette for etablering av utviklingsselskapet. Stiftelsen av Moheim Næringspark AS er planlagt våren 2023.

Planer om signalbygg

– Naturlig nok legges gjeldende reguleringsplaner til grunn for utviklingen. I praksis betyr det at tomta på Enger bygges ut med utgangspunkt i planene som foreligger for et nytt kontorbygg. Eiendommene på Moheim skal utvikles til å styrke Moheim som knutepunkt og et sentralt område for næringsvirksomhet. Vi har planer om å føre opp et signalbygg, og i området ser vi for oss en kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet. Vår satsing vil komplettere Moheim som sentralt handelsområde, sier konserndirektør i Pancom Frederic Kristoffersen.

Eiendommenes visuelle profil skal forsterke Moheim som et attraktivt næringsområde. Målet er at nybyggene skal miljøsertifiseres og får miljøkvaliteter som bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

styres ut fra kommersiell gjennomførbarhet

– Utbyggingen av eiendommene blir gjennomført i flere byggetrinn med fortløpende igangsetting. Framdriften styres ut fra kommersiell gjennomførbarhet for hvert enkelt prosjekt. Vi forventer at det første prosjektet blir igangsatt i løpet av 2023. Hovedmålsettingen er at eiendommene er ferdig utbygd i løpet av 5 til 7 år. Moheim har et utviklingspotensial for 25 000-30 000 m² næringsarealer, understreker Wærstad.

Pancom Property er i gang med utvikling av et nytt næringsbygg på Enger. Her er det potensial for 1 800 – 2 400 m² næringsarealer. Rammesøknad er sendt, og prosjektet har planlagt byggestart høsten 2023.

Begge tomtene har en sentral beliggenhet ved E18 og samtidig er det kort vei til byens sentrum. Den nybygde rundkjøringen på Moheim har løst trafikksituasjonen i området. I løpet av året skal ny rundkjøring ved Enger ferdigstilles.

Om Selskapene:

Pancom AS er et investeringsselskap med betydelig virksomhet innen eiendomsutvikling. Selskapet har lokal forankring og hovedkontor i Porsgrunn. Pancom vurderes til å ha høy kompetanse innen konseptutvikling, har godt renommé i markedet og hos kommunen og har solid erfaring med næringsutvikling i Porsgrunn og omegn.

Porsgrunn Utviklings oppdrag er – helst sammen med andre aktører i næringslivet – å utvikle eiendommer som er viktige for Porsgrunn og kommunens innbyggere. Selskapet tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri og annen næringsvirksomhet og eies av Porsgrunn kommune.

logo
Bjørn Laberg