Nyheter

– Salget av trebaserte byggevarer viser bråstopp

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Salget i april i år av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig hvit trelast faller nasjonalt med 23,8 prosent sammenlignet med april 2022 målt i volum. Det viser statistikk fra Treindustrien. Akkumulert salg totalt i volum pr. april i år er 18,3 prosent lavere enn samme periode i fjor.

For impregnert som produkt faller det akkumulerte salget totalt pr. april målt i volum med 29,25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksporten av trelast fortsetter å øke, og for april er økningen 23,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge SSB. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 4,5 prosent i april 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Ser vi på markedsutviklingen for trelast og sammenligner med april 2019 som var et normalår før pandemien og Ukrainakrisen med april i år, så er fallet på 21,49 prosent for hvit trelast og konstruksjonsvirke. Vi er nå midt inne i høysesongen for byggenæringen hvor salget av både trebaserte byggevarer og nyboligsalget viser bråstopp, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Foreløpig er det en økning i eksport av trelast, hvor lav kronekurs støtter opp om eksport. Eksportøkningen av trelast demmer imidlertid ikke opp for konsekvensene av bortfall av aktivitet i byggenæringen i Norge, sier Finstad.

logo
Bjørn Laberg