Aktuelt

Saint-Gobain Gyproc legger ned produksjonen i Kalundborg

Bildet: Ved Gyproc-fabrikken i Kalundborg har bedriften produsert gipsplater og elementer til gipstak. Foto: Dagens Byggeri

DANMARK: Fremover vil Gyproc drives som en salgs- og logistikkorganisasjon i Danmark. Nedleggelsen av produksjonen innebærer bl.a. oppsigelse av flere ansatte.

I en årrekke har det vært overkapasitet på det nordeuropeiske gipsmarkedet, og de siste årene har det samtidig blitt stadig vanskeligere å drive Gyproc-fabrikken i Kalundborg lønnsomt. F.eks. den har blitt påvirket av inflasjon, av historisk høye energipriser, av stigende råvarepriser og av tilbudsutfordringer.

Dette har påvirket konkurranseevnen i negativ retning, og som nå fører til at Saint-Gobain Gyproc legger ned produksjonen i Kalundborg.

– Det er en trist tid for alle oss som har vårt daglige virke på fabrikken. På vegne av ledelsen kan jeg love at vi vil gjøre alt som står i vår makt for å gjøre nedleggelsen av produksjonen så skånsom som mulig for alle, sier fabrikksjef Søren Arens til dagensbyggeri.dk

Gyproc-fabrikken i Kalundborg produserer også de anerkjente akustikktakene og -veggene under produktnavnet Gyptone. Produksjonen av Gyptone akustikktak og vegger flyttes til en annen av konsernets eksisterende fabrikker.

Stengt senest innen utgangen av 2024

Både leveranser, servicenivå og tjenester til dansk byggenæring vil fortsette uendret, men basert på produksjon i nabolandene. Produksjonen av Gyptone akustikktak og vegger flyttes til en annen av konsernets eksisterende fabrikker. Gyproc forventer å stenge produksjonsaktivitetene i Kalundborg senest innen utgangen av 2024.

Vet ikke antall oppsigelser

En del av de 141 ansatte ved Gyproc i Kalundborg, hvor selskapet har produsert gipsplater og elementer til gipstak, fortsetter i Gyproc Danmarks nye salgs- og logistikkorganisasjon.

Men nedleggelsen av produksjonen betyr også at Gyproc må si farvel til en rekke ansatte. Det er imidlertid fortsatt uklart hvor mange det vil dreie seg om.

I de kommende månedene vil Gyprocs ledelse i samarbeid med bl.a. fagorganisasjonene, Kalundborg kommune og jobbsentre kartlegger mulighetene for å finne jobb for de ansatte som ikke kan tilbys fremtidig ansettelse. Gyprocs ledelse vil også i samarbeid med tillitsvalgte sette sammen etterlønnsordninger for de ansatte som kan bli berørt.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg