Produktnyheter

Ruukki introduserer «LowCarbon» med utslippsreduksjon på opptil 70 prosent

Bildet: Sammen med Peab, SSAB og Wihlborgs presenterte Ruukki verdens første bygning med fossilfritt stål i november 2023. Bygningen er et logistikksenter, Tomaten 1, i Sverige.

Ruukki Construction, et datterselskap av SSAB, lanserer nå et nytt produkttilbud Ruukki LowCarbon. Dette er Ruukkis respons på stadig strengere miljøregler og på kunders ønske om å redusere utslipp gjennom hele livssyklusen til sine bygninger. Det første produktet i serien er Ruukki Classic LowCarbon, en takprofil med en påvirkning i form av utslipp som er opptil 70 prosent lavere enn en takprofil laget av standard stål. I Skandinavia vil den nye serien av takprodukter for bolighus blir solgt under navnet Plannja Infinity.

Bildet: Ruukki Classic LowCarbon takprofil

Produktserien Ruukki LowCarbon består av byggeprodukter av høy kvalitet laget av resirkulert SSAB Zero-stål med et biobasert GreenCoat-fargebelegg. Produktene fremstilles nær kundene i Finland, Sverige, Estland og Polen ved bruk av fossilfri energi og leveres i perfekt tilpasset emballasje som transporteres fossilfritt. Produktserien, som består av premiumprodukter av høy kvalitet, kommer gradvis til å bli utvidet til samtlige av Ruukkis produktgrupper og fra 2026 også til SSAB Fossil-free stålprodukter.

Ruukki Classic LowCarbon, det stående sømtaket i lavkarbonserien er profilert ved bruk av fossilfri strøm. Emballasjen er nøye utvalgt for å minimere avfall og utslipp. Dessuten velger man fossilfrie alternativer for både intern og ekstern transport når det er mulig. Produktet tilbys også med en integrert solenergiløsning.

Produktets tilgjengelighet varierer fra marked til marked, men planen er at de første leveransene til kundene skal skje i andre kvartal 2024.

– Vi ønsker å ta byggebransjen mot karbonnøytralitet. Ved å gjøre bærekraftige valg kan kundene redusere karbonavtrykket i bygningene sine betydelig. Som et eksempel kan vi si at ved å velge Ruukki Classic LowCarbon-taket kan en kunde redusere utslippene i sin nye bygning nesten like mye som ved å unnlate å kjøre bil et helt år, sier Jouni Metsämäki, senior visedirektør og leder for Ruukki Constructions takavdeling.

Bildet: Ruukki LowCarbon sandwichpanel.

I tillegg til LowCarbon-produktutvalget tilbyr Ruukki også andre bærekraftige løsninger som hjelper kundene med å nå sine bærekraftsmål. Produktene bidrar til å bremse klimaendringen og fremme sirkulær økonomi og biologisk mangfold, og dessuten ivareta menneskers sikkerhet og helse. 

logo
Bjørn Laberg