Aktuelt

ROCKWOOL bygger ny steinullfabrikk i Sverige

Bildet: Steinullgiganten ROCKWOOL skal bygge ny fabrikk på Eskilstuna i Sverige. Denne fabrikken skal gi 120 nye arbeidsplasser. Bildet er en skisse over fabrikken. Photo: ROCKWOOL NORDICS

Steinullprodusenten ROCKWOOL skal bygge en ny fabrikk på Eskilstuna i Sverige for å møte byggebransjens økte etterspørsel av isolering med lavt klimaavtrykk. Den toppmoderne, nye fabrikken skal skape 120 arbeidsplasser og skal drives av egenutviklet og storskala, grønn smelteteknikk.

ROCKWOOL kunngjorde forrige uke at de skal bygge en ny fabrikk på Eskilstuna, et sted som på grunnen av sin strategiske beliggenhet nær hovedstadsregionen Stockholm anses som en ideell for rask og effektiv leveranse for kunder i det svenske og finske markedet.

Det toppmoderne produksjonsanlegget kommer til å skape 120 nye arbeidsplasser og produsere 100 000 tonn med ROCKWOOL sin brannsikre, høypresterende og gjenvinnbare steinullisolasjon. Dette gjør produksjonsanlegget til verdens største elektriske smelteovn hittil, og produksjonstart forventes i andre halvdel av 2027.

Etter å ha kjøpt tomt i Eskilstuna Logistikpark i 2017 har de rådført seg med lokalsamfunnet og relevante myndigheter, og initiert miljøtillatelsesprosessen. Ambisjonen til ROCKWOOL er å starte byggingen i nær fremtid. Dette blir den femte ROCKWOOL-fabrikken i Norden da det allerede er 2 fabrikker hver i henholdsvis Norge og Danmark.

– Våre kunder etterspør i aller høyeste grad byggematerialer med lavere klimafotavtrykk for å oppnå sine egne miljømål samt for å kunne leve opp til EUs retningslinjer og direktiver for økt energieffektivisering og forbedret energiprestasjon i bygg. ROCKWOOL sitt egenutviklede, storskala elektriske smelteteknologi kommer til å hjelpe markedet med å møte dette behovet. Vi forventer at etterspørselen på høykvalitets isolasjon kommer til å øke ytterligere nå når EU-direktivet skal gjennomføres, sier Frank Larsen, Managing Director for ROCKWOOL Nordics. Frank fortsetter: «Dessuten kommer fabrikken til å bidra til at ROCKWOOL oppfyller sine egne amisiøse klimamål.

Om ROCKWOOL:

ROCKWOOL Group er verdens største produsent av steinullisolasjon. Hovedkontoret ligger i Hedehusene utenfor København og det norske kontoret ligger i Oslo med fabrikker i henholdsvis Moss og Trondheim. ROCKWOOL sine produkter bidrar til å løse noen av de største bærekrafts- og utviklingsutfordringene i samfunnet; alt fra energiforbruk og støyproblemer til brannsikkerhet, vannmotstand og holdbarhet.

logo
Bjørn Laberg