Aktuelle prosjekter

Rejlers vinner kontrakt på jernbaneteknisk prosjektering

Bildet: Prosjektsjef i Bane Nor, Lisa Wolme og Trond Hagen fra Aas Jacobsen. Foto: Bane NOR, Esben Svendsen

Rejlers er i samarbeid med Aas-Jakobsen ViaNova Nettverket for prosjekt «Ny avgrening Østre linje», som er del av Østfoldbanen. Aas-Jakobsen har signert kontrakt med oppdragsgiver Bane NOR.

Dobbeltspor fra Krogstad til Ski

Dagens trasé for Østre linje skaper en flaskehals som gir stor kapasitetsreduksjon på Ski stasjon. Med en ny avgrening og påkobling for Østre linje vil det være mulig å kjøre flere tog på Østfoldbanen og Follobanen. I tillegg vil ny trasé muliggjøre at tog fra Østre linje kan fortsette å benytte Follobanen også i fremtiden. Det er planlagt å bygge et 5,2 km langt dobbeltspor mellom Kråkstad og Ski, dette vil rute trafikken fra Østre linje direkte inn på Ski stasjons spor mot Blixtunnelen.

Prosjektet er en viktig del av satsingen på å forbedre jernbaneinfrastrukturen i regionen, noe som vil bidra til å øke kapasiteten, påliteligheten og sikkerheten for togtrafikken.

Omfattende arbeid på tvers av fagfelt og landegrenser

Dette prosjektet dekker alle relevante fagområder innen jernbanebygging, og Rejlers har totalansvar for jernbaneteknisk prosjektering, som blant annet inkluderer signal, kontaktledning og elektro. Målet er å sikre en solid og varig infrastruktur som tåler fremtidens trafikkbehov.

– Vi har jobbet for dette prosjektet i lengre tid, og jeg er stolt av at vi sammen har lyktes i å overbevise Bane NOR, om at vårt tilbud er det beste totalt sett.

Rejlers vil bidra bredt mellom divisjoner, og med tilleggskapasitet fra Sverige for å levere modellbasert prosjektering av jernbaneteknisk anlegg for Østre linje. Vi har vunnet dette sammen med Aas-Jakobsen ViaNova Nettverket, som vi har samarbeidet med i en årrekke, sier Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers.

Prosjektet med opsjoner vil vare i mange år, og er et viktig skritt videre i Rejlers jernbanesatsning, som en stor aktør innen jernbaneteknisk prosjektering.

– Prosjektet har ambisiøse bærekraftmål og det har blitt stilt flere krav i kontrakten knyttet til bærekraft, klima og miljø. Sammen har Aas-Jakobsen, ViaNova og Rejlers vunnet på grunn av gode løsningsforslag, miljø og bærekrafts-hensyn, sier direktør for Samferdsel i Aas-Jakobsen, Lars Narvestad.

Om Rejlers AS

Rejlers er et av Nordens ledende rådgivende ingeniørfirmaer. Rejlers har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og De forente arabiske emirater. Rejlers har rundt 3300 eksperter innen teknologiområder som energi, industri, infrastruktur og eiendom. I 2023 omsatte selskapet for 4,1 milliarder svenske kroner og B-aksjen er notert på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. 

logo
Bjørn Laberg