Nytt om navn

Rejlers styrker laget

Bildet: Nicolas A. Hall, Divisjonsleder Energy og Zhanna Vlasenko, ingeniør i Rejlers fra Ukraina.

Rejlers Norge kunngjorde nylig en betydelig utvidelse av arbeidsstokken med å ønske 18 nye medarbeidere ved inngangen til 2024. Denne veksten er ikke bare en indikasjon på selskapets vekst, men er også et sterkt signal om engasjementet for mangfold og inkludering, sier ledelsen.

Et av de viktigste aspektene ved de nye rekrutteringene er fokuset på likestilling og mangfold i praksis, mener ledelsen som melder om 50 prosent andel kvinner blant de nyansatte.

– Rejlers jobber bevisst for å jevne ut kjønnsbalansen i virksomheten. Den betydelige andelen kvinner i nyansettelsene er et positivt signal om selskapets engasjement for likestilling i en sektor der kvinner tradisjonelt har vært underrepresentert, sier Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Han understreker at kompetanse fortsatt har stått i sentrum gjennom ansettelsene, og viser til at samtlige nyansatte enten har fagskole, bachelor- eller mastergrader innen elkraft.

– Det er en utrolig kompetent gjeng som kommer inn dørene hos oss nå, som garantert kommer til å heve kvaliteten på våre leveranser, sier Arnesen.

Rekrutterer fra Ukraina

Rejlers jobber også med inkludering på andre områder, blant annet er selskapet en del av NHOs ukrainanettverk, der medlemsbedrifter kan utveksle kunnskap og erfaringer i arbeidet med gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Dette nettverket favner bredden i norsk næringsliv. Her diskuterer vi hvordan norsk næringsliv kan bidra til den kommende internasjonale innsatsen for å støtte Ukraina i gjenoppbyggingen av landet etter krigen, sier Nicolas Alexander Hall, leder for energi divisjonen i Rejlers Norge, som er virksomhetens representant inn i nettverket.

Rejlers har også tatt imot to nye medarbeidere fra Ukraina, Pavlo Lupsiakov og Zhanna Vlasenko gjennom et samarbeid mellom Nav og Voksenopplæringen.

– Jeg er utrolig glad for å bli en del av Rejlers-familien, og for å ha fått en mulighet til å bruke min kompetanse i en samfunnsbyggende virksomhet, forteller Lupsiakov

Kollega Zhanna Vlasenko stemmer i.

– Rejlers har skapt en inkluderende atmosfære som gjør det enkelt å tilpasse seg. Jeg er glad for å være en del av et selskap som verdsetter og legger til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Vlasenko. 

Hall mener at Rejlers samarbeid med NAV har gitt selskapet en ekstra dimensjon.

– Vi er veldig glade for alle nyansettelsene, men vi er ekstra stolte over de mulighetene vi får gjennom NAV og Voksenopplæringen. Vi er opptatt av å skape en inkluderende arbeidsplass, fordi det bringer nye perspektiver og kompetanse inn i virksomheten, som igjen bidrar til faglig utvikling. For å møte fremtiden og løse energiomstillingen er vi alltid på søken etter ny innsikt, sier han.

logo
Bjørn Laberg