Aktuelt

Reduserer karbonavtrykket på gips med 65-75 prosent

Bildet: Andreas Fritzsønn, CEO i Glavagruppen som eier Gyproc

Rapporten Klimavennlige byggematerialer utgitt av Enova viser at gipsplater står for 9,1 prosent av CO2-avtrykket til et hus og 3,3 prosent av en boligblokk. Det gjør gipsplater fra Gyproc Klima-serien til et enkelt virkemiddel for å ta ned klimabelastningen i byggeprosjektet.

– Gyproc Klima-produktene kan ta ned byggets totale karbonavtrykk med 1 til 7 prosent, avhengig av hva slags bygg det er og hvilke materialer som er valgt. Om all ny gips i Norge blir levert med 70 prosent lavere CO2-avtrykk vil det gi merkbare utslag i samfunnets klimaregnskap, sier Andreas Fritzsønn, CEO i Glavagruppen som eier Gyproc.

Gyproc åpnet i mai 2023 sin nye produksjonslinje i Fredrikstad som fremstiller gipsplater med 65-75 prosent lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle produksjonsformer. Dette på verdens første helelektrifiserte gipsplate-fabrikk.

Vektlegger de største innsatsfaktorene

De nye miljødeklarasjonene (Environmental Product Declaration) oppsummerer miljøprofilen til Gyproc Klima-produktene basert på en livsløpsanalyse. Innsikten er hentet fra et omfattende datagrunnlag som har beregnet alt fra uttak av råvarer, transport til fabrikk, og produksjonsprosessen med avfallshåndtering og bruk av ressurser som energi og vann. Deklarasjonene er et viktig verktøy for å sammenligne miljøprofilen på produkter i samme kategori.

Forbedringen i CO2-fotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle gipsplater utløses særlig fordi produksjonen er elektrifisert. Opprinnelsesgarantier bekrefter at strømmen kommer utelukkende fra fornybare energikilder med det laveste CO2-utslippet.

– Jeg er takknemlig for den innsatsen som er lagt ned for at vi kan tilby produkter med så lavt CO2-avtrykk. Vi forventer en enda større reduksjon i CO2-forbruket når vi får optimalisert produksjonen over tid, sier Fritzsønn som peker på at miljødeklarasjoner også gir nyttig innsikt for å vite hvordan selskapet skal redusere produktenes miljøpåvirkning fremover.

Gir mindre gips-svinn

I tillegg er det mulig for byggherre å oppnå mindre gips-svinn på byggeplass ved at plater kan bestilles i spesiallengder. Det gir kundene et bedre klimaregnskap som er enklere å regne ut.

– Våre Klima-produkter kan produseres basert på de lengdene som kundene ønsker seg. Dermed blir det langt mindre svinn/kapp på byggeplass, og kundene kan dermed redusere sitt CO2-avtrykket i bygget, sier Fritzsønn.

Om Gyproc:

Gyproc produserer gipsplater for byggesektoren. I 2021 omsatte bedriften for i overkant av 400 millioner kroner. Selskapet eies av det franske konsernet Saint-Gobain som har et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 33 prosent innen 2030, og bli helt karbonnøytral innen 2050.

logo
Bjørn Laberg