Aktuelt

Positivt fjerdekvartal for AF Gruppen

Illustrasjonsbilde. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen leverte en resultatmargin på 5,9 prosent i årets siste kvartal. Omsetningen i kvartalet økte med 5,6 prosent fra samme kvartal i fjor til MNOK 8 568.

AF Gruppens omsetning var MNOK 8 568 (8 112) i 4. kvartal og MNOK 31 205 (27 868) i 2022. Resultat før skatt ble MNOK 502 (635) i 4. kvartal og MNOK 1 400 (1 580) i 2022. Dette tilsvarer en resultatmargin på 5,9 prosent (7,8 prosent) i 4. kvartal og 4,5 prosent (5,7 prosent) i 2022. Samlet ordrereserve var MNOK 39 765 (38 646) per 31. desember 2022.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK -38 (301) i 4. kvartal og MNOK 1 460 (1 415) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2022 netto rentebærende gjeld på MNOK 329 (-29). Resultat per aksje for 2022 ble NOK 8,96 (9,60).Styret foreslår et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2023.

– Vi oppnår svært god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innenfor Offshore og Energi og Miljø. Anlegg leverer en tosifret driftsmargin, og Betonmast viser positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet. Innen Bygg og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende på tross av at flere enheter i begge virksomhetsområdene leverer svært solide resultater. Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (0,9). For 2022 var H1-verdien 1,1 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,7 prosent (4,9 prosent). For 2022 var sykefraværet 4,6 prosent (4,6 prosent).

– I 2022 har vi inngått kontrakter for flere store, komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. AF Gruppen har blant annet fått to oppdrag fra Oslo kommune knyttet til ny vannforsyning i Oslo og vi jobber med flere vindkraftprosjekter i Sverige. Vi er valgt som entreprenør for ny flyplass i Mo i Rana, der vi ennå er i samspillsfasen. I tillegg har vi inngått avtale om å bygge ny kabeltunnel i Oslo og vi utfører prosjekter innen både nybygg og rehabilitering for å ta vare på det som allerede er bygget. Dette er utfordrende prosjekter der vi får brukt vår kompetanse og gjennomføringsevne. Slike oppdrag er viktige for at vi fortsatt skal tiltrekke, utvikle og beholde markedets beste ledelses- og fagkompetanse, sier Tøftum.

 

logo
admin