Aktuelle prosjekter

Peab skal bygge Nedre Gangsås Boliger og dagsenter i Harstad

Bildet: Nedre Gangsås Boliger og dagsenter. Illustrasjon: Asplan Viak

Peab Bjørn Bygg har fått oppdraget med å bygge Nedre Gangsås Boliger og dagsenter for Harstad kommune. Kontrakten er på ca. 114 millioner kroner med planlagt ferdigstillelse våren 2025.

Nedre Gangsås Boliger og dagsenter vil bestå av to bygninger; et dagsenter og 10 omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse. Prosjektet utføres som en totalentreprise og byggearbeidet har oppstart i desember med ferdigstillelse våren 2025.

– I et marked med stor konkurranse er det svært viktig for oss å bli tildelt dette oppdraget i Harstad, som sikrer oss jobb for 2024. I prosjektet vil vi benytte våre egne fagarbeidere og lærlinger innen betong og tømmer, sier Hugo Gleditsch, prosjektleder i Peab Bjørn Bygg.

Dagsenteret og omsorgsboligene vil begge være over to etasjer, med et bruttoareal på henholdsvis 1350 kvm og 1450 kvm.

– Dagsentret vil gi personer med funksjonsnedsettelser et variert aktivitetstilbud i egnede lokaler. Vi har brukt Peab Bjørn Bygg på flere store byggeprosjekter, og kjenner entreprenøren som smidig og løsningsorientert, med fokus på framdrift og et godt sluttprodukt, sier Raymond Knudsen, prosjektleder i Harstad kommune.

Omsorgsboligene vil ha heldøgns bemanning og inkluderer derfor arealer for personalet. Prosjektet omfatter også betydelig arbeid på uteområdene.

– Vi er svært glade for å fortsette det gode samarbeidet med byggherre Harstad kommune. Med dette prosjektet legger Peab til rette for personer med funksjons nedsettelser ved å bygge tilpassede boliger og et dagtilbud, avslutter Trygve Nilsen, distriktssjef i Peab Bjørn Bygg.

Fakta – Nedre Gangsås Boliger og dagsenter:

Omfang: Dagsenteret: totalt 1350 m2 BTA / Omsorgsboliger: totalt 1450 m2 BTA
Kontraktssum eks mva: 113 973 000
Entrepriseform: Totalentreprise
Sted: Harstad
Byggherre: Harstad Kommune
Prosjektleder: Hugo Gleditsch
Anleggsleder: Steffen Bjørkvoll
Oppstart: Desember 2023
Ferdigstillelse: April 2025

logo
Bjørn Laberg