Aktuelt

Over 3 milliarder kroner i uværsskader

Bildet: Situasjonen er fortsatt krevende for mange av dem som ble rammet av ekstremværet i sommer. Foto: Gjensidige

Ekstremværet Hans og det påfølgende styrtregnet på Østlandet vil koste forsikringsselskapene over 3 milliarder kroner, viser beregninger fra Gjensidige. Dermed blir ekstremværet i sommer etter alt å dømme det dyreste for norsk forsikringsbransje noensinne.

– Tusenvis av kjellere ble fylt med vann, der avløp og drenering ikke greide å ta unna de store vannmengdene som kom på kort tid, forteller konsernsjef Geir Holmgren i Gjensidige.

fortsatt krevende situasjon

I tillegg til kjellere var det mange næringsbygg hvor all virksomhet stanset, hager ble rasert og det var skader på innbo. Det er også skader på mange gårdsbruk. I tillegg kommer hundrevis av skader på bil, båt, campingvogn og andre kjøretøy. Situasjonen er fortsatt krevende for mange av dem som ble rammet.

– Skadeomfanget er så stort at det ikke er kapasitet til å reparere alle skadene så fort som vi og kundene skulle ønsket, sier Holmgren.

Reparerer selv

Mange kunder har valgt å få et erstatningsbeløp fra forsikringsselskapet sitt, og ta seg av reparasjonene selv. Holmgren slår fast at dette kan være en god, og i mange tilfeller raskere måte å komme i mål på, for dem som har de rette ferdighetene.

– Vi ser en ganske klar tendens til at det er flere på små steder enn i byene som velger kontantoppgjør. Det har antagelig sammenheng med at folk er nevenyttige, og kanskje også at det er lettere å få hjelp av venner, familie og naboer på små steder enn i storbyer, sier konsernsjefen.

logo
Bjørn Laberg