Varme og energi

Oslobygg starter jakten på energityver

Foto: Finn Ståle Felberg / Oslobygg KF

Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. I samarbeid med Grønn Byggallianse og Utdanningsetaten gjennomføres kampanjen “Fang energityven”. Hensikten er å avdekke unødvendig energibruk i daglig drift og styrke kompetanse.

krever kontinuerlig arbeid

– Oslobygg har ambisiøse energimål og ønsker å være i front. Det krever kontinuerlig arbeid med å effektivisere energibruken i eiendommene våre. God kunnskap betyr mye og vår erfaring er at Fang energityven gir verdifull læring slik at vi kan bli enda bedre, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

Oslobygg har mål om 15 prosent redusert energibruk i hele eiendomsporteføljen innen 2026, sammenliknet med 2021. Energitiltak i driften av den eksisterende bygningsmassen er en del av løsningen.

En læringsarena for energieffektiv drift

Eiendomsforvaltning og drift er i stadig utvikling. Byggene blir mer teknisk avanserte og med økt fokus på miljø kreves utvikling av kompetanse.

– Fang energityven er læring gjennom praktisk erfaring. Vi samler driftsteknikere, tekniske forvaltere og rådgivere for faglig påfyll og drar på befaring i bygget på kveldstid. Det gir en helt annen oversikt og vi samarbeider om hva som kan forbedres, forteller energi- og miljørådgiver i Oslobygg, Trond Langseth.

Bevisstgjøring og enkle justeringer

De mest vanlige energityvene er lys, varme, ventilasjon og andre tekniske installasjoner som ikke fungerer optimalt eller står unødvendig på. Utette dører og vinduer er heller ikke uvanlig å oppdage. Bevisstgjøring og enkle justeringer kan få energibruken ned, uten at det går utover komfort og inneklima.

I årets kampanje har Oslobygg tatt for seg utvalgte barnehager og skoler. Over 70 energijegere fra Oslobygg og Utdanningsetaten deltok onsdag forrige uken for å finne energisparende tiltak og dele erfaringer. Fang energityven er en årlig kampanje arrangert av Grønn Byggallianse. Erfaringer trekkes med til driftsforum og resultatene presenteres på Driftskonferansen i november.

Foto: Oslobygg KF
logo
Bjørn Laberg