Nyheter

Ønsker tilbud på SD-anlegg og undersentraler

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Bane NOR Eiendom inviterer til konkurranse om levering av SD-anlegg og undersentraler til Sundland verksted og kontorbygg i Drammen.

Av Bjørn Laberg

De fleste av Bane NOR Eiendom AS sine undersentraler for styring, regulering og overvåking i Sundland verksted og kontorbygg er inntil 20 år gamle, men er fortsatt i drift. På grunn av vanskeligheter ved å vedlikeholde så gamle enheter, har Bane NOR Eiendom AS bestemt seg for å skifte disse enhetene ut.

Nye undersentraler skal tilkoples eksisterende utstyr og skal ivareta funksjonaliteten som de eksisterende undersentralene har. I tillegg ønsker Bane NOR Eiendom AS å styre alle undersentraler og kompaktaggregat i Sundland verksted og kontorbygg fra et nytt SD-anlegg.

Oppdraget er en totalentreprise med funksjonsansvar, som blant annet omfatter følgende:

• Prosjektering av alt som omfattes av entreprisen.

• Leveranse og montasje av alt teknisk utstyr (hardware og software) som er nødvendig for å imøtekomme ytelses- og funksjonskravene gitt i konkurransegrunnlaget.

• Uttesting og innkjøring av nytt SD-anlegg og nye undersentraler.

• Verifikasjon av at stabilitets-, ytelses- og funksjonskravene er nådd i en etterfølgende testperiode (med Bane NOR Eiendom AS som driftsoperatør) opp mot definerte krav for overtagelse av anlegget.

• Opplæring av personell hos Bane NOR Eiendom AS, som skal drifte SD-anlegget og undersentralene.

• Leveranse av FDV-dokumentasjon.

Tiltakshaver: Bane NOR Eiendom AS
Tilbudsfrist: 28. juni 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.