Vann og avløp

Økt politisk fokus, men ulike løsninger for VA

RIFs styreleder Ole Petter Thunes (t.v) utfordret politikerne Helge Orten (H), Kirsti Leirtrø (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Helge Andre Njåstad (FrP) på løsninger for norsk vannbransje. (Skjermdump)

State of the Nation 2021: Under presentasjonen av State of the Nation hadde RIFs styreleder Ole Petter Thunes og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen et overraskende sterkt fokus på vann- og avløpssektoren.

Av Odd Borgestrand

Under den politiske debatten i etterkant av rapport-presentasjonen ble derfor politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet utfordret på hva som kan gjøres for å sikre VA-sektoren en tryggere og mer forutsigbar finansiering

Høyres Helge Orten har vært ordfører i Misund kommune, som nå er innlemmet i Molde kommune. Han har derfor følt på kroppen hva det vil si å prioritere opp langsiktige planer for vann og avløp i konkurranse med alle andre gode formål i en kommune.

– Vann og avløp er finansiert av brukerne, men det går en grense for hvor mye folk er villig til å betale i VA-gebyr. Med et langsiktig løp er det mulig å gi et godt tilbud innenfor de rammer som gebyrordningen tilsier. Vann et kommunalt ansvar, og det er kommunene som må ta tak i etterslepet innenfor de rammer de har til disposisjon. Når det er sagt er det utrolig viktig at vi har et økt fokus på vann og avløp. Det er lett å glemme det som ligger under bakken, selv om det er svært viktig i enhver kommune, sa Orten.

Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet understreket viktigheten av nok vann og godt vann også i et beredskaps-perspektiv. Lånegjelden til kommunen er firedoblet de siste årene, og derfor har kommunene en utfordring med tanke på beredskap og kvalitet.

Senterpartiets Geir Pollestad mener det generelt handler om manglende oversikt over det som er under bakken.

– Det bør løftes inn i kommunestyresalene for å legge langsiktige planer. Det er lett å utsette prosjekter som ikke er synlige. Selvkostprinsippet, som vi støtter, gjør også at vann- og avløp ikke blir en del av den politiske debatten når det gjelder prioriterte oppgaver.  Alle innbyggere i en kommune verdsetter rent og godt vann i springen, men de etterspør ikke mer vann, fordi de tar det som en selvfølge.

Fremskrittspartiets Helge Andre Njåstad har også en fortid som ordfører i Austevoll kommune utenfor Bergen. Kommunen privatiserte vann og avløp da den i 2003 etablerte Austevoll Vatn og Avløp SA. Ved å sette bort vann og avløp til et infrastrukturselskap ble det en langt mer effektiv drift enn da rådmannen jobbet med dette et par timer i uka som venstrehåndsarbeid.

– For oss var dette en suksess. Jeg er overrasket over at mange kommuner gjør dette på gamlemåten, og utsetter nødvendige investeringer til det blir mer kostbart. Austevoll har privatisert vann og avløp med godt resultat, slo Njåstad fast.

Les mer i neste utgave av fagbladet Byggfakta