Aktuelt

Økende behov for flere skoleplasser innen anleggsgartnerfaget

Denne uken avholdes skole-NM i anleggsgartnerfaget på NOVA Spektrum.

Fredag 12.april offentliggjør kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vinneren av skole-NM i anleggsgartnerfaget på Hagemessen 2024.

Samtidig opplever næringen stor mangel på flere skoleplasser innenfor et av yrkene som er avgjørende for å lykkes med klimamål og klimatilpasningen av norske byer og tettsteder.

Behovet for flere skoleplasser og flere elever innenfor anleggsgartnerfaget er stort. Samtidig har man bare en skoleklasse med tre elever i Oslo, og ingen utdanningstilbud nord for Trondheim. Vår tydelige oppfordring til statsråden er at det må gjøres mer for å sikre at også de små yrkesfagene får den politiske oppmerksomheten de fortjener, og at det stilles nok skoleplasser til disposisjon for en utdanning som er svært viktig for å lykkes med klimamålene og klimatilpasningen som myndighetene er opptatt av, sier Merete Bellingmo, daglig leder NAML, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører.

Utspillet fra Merete Bellingmo i NAML kommer i forbindelse med NM i Anleggsgartnerfaget på NOVA Spektrum i forbindelse med Hagemessen på NOVA Spektrum. På mesterskapet konkurrerer elever fra ulike skoleklasser om å bygge ulike hager med en kjendistung jury som dommere. Fredag 12.april offentliggjøres vinneren.

Helt nødvendig fremtidsnæring

Det er et stort og økende behov for flere anleggsgartnere som følge av klimaendringer som blant annet fører til økt overvannsproblematikk. Nylig la også Menon Economics frem en rapport der de samfunnsøkonomiske kostnadene av vær- og naturhendelser blir anslått til 5,5 milliarder kroner per år.

Både myndighetene, forsikringsbransjen og andre er opptatt av at vi skal sørge for bedre klimatilpasning av bygg, uterom og annen infrastruktur. Uten tilstrekkelig utdanning av nok anleggsgartnere i årene som kommer risikerer vi at dette arbeidet aldri kommer skikkelig i gang, eller at viktige sider av arbeidet blir utsatt på ubestemt tid i mangel på tilgjengelig fagkompetanse. Det kan komme til å koste samfunnet dyrt, og langt mer enn de midlene som er nødvendig for å på plass flere skoleplasser, sier Merete Bellingmo.

Ikke mangel på læreplasser

Tilgang på læreplasser innen anleggsgartnerfaget er generelt god, og mange arbeidsgivere er villig til å strekke seg langt for å rekruttere de få elevene som utdannes hvert år.

Det utdannes rett og slett for få elever i forhold til hvor mange lærlinger næringen trenger, sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen.

logo
Bjørn Laberg