Produktnyheter

Nytt svinnreduserende tilsetningsstoff kan forlenge betongens levetid

MasterLife SRA anbefales spesielt for betongblandinger med lavt vann/sementtall og høyt innhold av bindemiddel.

PRODUKTNYHET: Med MasterLife SRA 900 introduserer Master Builders Solutions, et innovativt betong-tilsetningsstoff i Norge som forlenger betongens levetid. MasterLife SRA 900 er et svinnreduserende tilsetningsstoff som på en effektiv måte reduserer svinn i betongen og dermed risiko for rissdannelse, noe som gir en mer motstandsdyktig høykvalitetsbetong.

Svinnet innebærer at betongens volum reduseres som et resultat av endring av betongens fuktinnhold. To velkjente typer svinn er autogent svinn, som er en indre uttørking som følge av hydratiseringen av sementen og uttørkingssvinn, som er en ytre uttørking med frigjøring av fuktighet til omgivelsene. Alle typer svinn kan føre til rissdannelse og dermed påvirke betongkonstruksjonens bestandighet på en negativ måte.

redusere indre kapillærkreften

For en mer effektiv reduksjon av svinn har Master Builders Solutions utviklet det innovative tilsetningsstoffet MasterLife SRA 900.

-MasterLife SRA 900 reduserer ikke bare det autogene svinnet, men også uttørkningssvinnet i både plasstøpt og prefabrikkert betong. Ettersom den kjemiske mekanismen kun reduserer de indre kapillærkreftene, påvirkes ikke de øvrige mekaniske egenskapene negativt, forklarer Raphael Breiner, Product Management Admixture Systems Europe i Master Builders Solutions.

-Vi ser meget gode resultater ved bruk av det nye tilsetningsstoffet MasterLife SRA 900 i betongen, med betydelig færre og mindre svinnriss. Det er en fordel for både betongprodusenten og entreprenøren og til syvende og sist eieren, som får en mer holdbar betongkonstruksjon, sier Sveinar Myklebust, Senior Account Manager, Master Builders Solutions Norway AS.

Selv med en dosering på kun 1 % av sementvekten, reduserer MasterLife SRA 900 betongens svinn med opptil 55 %. Dette faktumet reduserer rissdannelsen og øker levetiden. MasterLife SRA 900 er kompatibelt med en rekke ulike typer sement og påvirker ikke doseringen av det vannreduserende tilsetningsstoffet. Dessuten oppnår produktet klasse A+ når det gjelder VOC-utslipp for alle relevante tester, dvs. at det praktisk ikke har noe utslipp. 

MasterLife SRA anbefales spesielt for:

  • Betongblandinger med lavt vann/sementtall og høyt innhold av bindemiddel.
  • Påstøp under ugunstige værforhold med forventet høy fordamping på grunn av sol, vind og varme.
  • Betongkonstruksjoner med store tverrsnitt. 
  • Betongkonstruksjoner med innebygd forspenning.

MasterLife SRA 900 er egnet til bruk med både plasstøpt og prefabrikkert betong. MasterLife SRA 900 øker ikke bare kvaliteten på betongkonstruksjonen, det gir også økt bestandighet med liten rissdannelse og en bred fugeavstand.

Om Master Builders Solutions:

Master Builders Solutions utvikler teknologiske løsninger for byggebransjen og inspirerer til å bygge bedre og mer bærekraftig. Vi har virksomhet i 36 land og driver 35 produksjonsanlegg med mer enn 1600 ansatte. Vi utvikler, produserer og markedsfører kjemiske tilsetningsstoffer av høy kvalitet, sementtilsetninger og løsninger for underjordiske konstruksjoner for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

logo
Bjørn Laberg