Anlegg

Nye Valle Hovin snart klar for islegging

Bildet: Isflaten blir ca. 11 600 m2, og består av 400 meter bane for hurtigløp på skøyter og bandybane innenfor ovalen.

Jubelen stod i taket hos skøytefolket da bystyret i Oslo i 2020 vedtok å bygge et nytt skøytestadion på historiske Valle Hovin Stadion. Skøyteanlegget var i sin tid Norges første kunstisbane og stod ferdig i 1966. Nå er betongdekke til isflaten på den nye stadion ferdig støpt, og om ikke lenge starter arbeidet med innkjøring av is-anlegget og legging av den første test-isen, samtidig som at uteområdene ferdigstilles.

– Det er god grunn til å se for seg et myldrende folkeliv og skøyteaktivitet allerede i løpet av januar, det er løypemeldingen fra prosjektleder i Oslobygg, Anders Oppen.

Den nye kunstisbanen vil gi muligheter og nye skøytegleder for generasjoner fremover. Den skal brukes både til trening og konkurranse, spesielt for hurtigløp på skøyter og for bandy. Anlegget skal også bidra til fysisk aktivitet for innbyggerne. I tillegg til banen og tribunen (som tar 1500 tilskuere), etableres det parkanlegg, gangveier, sosiale møteplasser med tilhørende lekeområder for barn, gårdsplass, driftsgarasje, samt underliggende nye tekniske rom og kulverter mm.

Et stort rive- og byggeprosjekt

– Vi har revet og sortert hele gamle Valle Hovin skøytebane, sier Sivert Varvin, daglig leder i Håndverkskompaniet.

Ca. 12.000 m2 betongdekker med underliggende isolasjon og trykkimpregnert forskaling er revet, knust og sortert, og all gammel betong er gjenbrukt som bærelag under nytt dekke. Den nye stadion er fundamenter til fjell ved hjelp av 495 peler, på til sammen ca 15.000 løpemeter. I den nye støpen har det gått med 10.500 m3 betong og 1260 tonn armering.

I tråd med Oslobygg sin satsning på en grønnere fremtid gjennomføres byggeprosjektet som en fossilfri byggeplass, med ulike elektriske maskiner og kjøretøy, samt hurtigladestasjon for disse. I tillegg, for å unngå unødvendig støy for naboer o.a har prosjektet valgt å gnage betongen i stykker fremfor å pigge, noe som også gjorde det enklere å skille ut betongen for gjenbruk som fyllmasse.

Isflaten blir ca. 11 600 m2, og består av 400 meter bane for hurtigløp på skøyter og bandybane innenfor ovalen.

Kontraktsform: Totalentreprise

Byggestart: Februar 2022

Ansvarlig entreprenør: Håndverkskompaniet

logo
Bjørn Laberg