Bransjekommentar

– Nye HMS-regler er bra for helsa, lommeboka og omdømmet

BRANSJEKOMMENTAR: I arbeidslivet er det ingenting viktigere enn helse, miljø, og sikkerhet (HMS). Det er ikke bare en forpliktelse, men en grunnleggende verdi som bør ligge til grunn for enhver virksomhet. Fra og med 1. januar i år har en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket trått i kraft.

Av Vegard Aune, CEO i Skydda Norge

Endringene, som er vedtatt av Stortinget og skal følges opp av Arbeidstilsynet, har direkte konsekvenser for hverdagen i bygg-, anlegg- og industribransjen. Nytt av året er strengere språkkravene på bygge- og anleggsplasser. Byggherreforskriften fastslår nå at all skriftlig dokumentasjon knyttet til jobben som gjøres må være formulert på en måte som alle arbeidstakere skjønner. Minst èn person på hvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, samt et språk som alle andre i laget behersker.

Det er ikke til å stikke under en stol at bygge- og anleggssektoren ofte inneholder et mangfold av arbeidstakere med ulike språkbakgrunner. De nye kravene vil derfor ikke bare forbedre den daglige kommunikasjonen på arbeidsplassen, men også øke sikkerheten ved å redusere risikoen for misforståelser som kan føre til farlige situasjoner.

En annen viktig endring i de nye reglene dreier seg om utvidelse av kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Tidligere lå terskelen for å ha et verneombud på 10 ansatte, men den er nå senket til 5. Dette er et klart signal om at alle ansatte, uavhengig av bedriftens størrelse, har rett til en trygg arbeidsplass.

For større virksomheter med over 30 ansatte har det tidligere vært krav om å etablere et arbeidsmiljøutvalg. Fra 2024 utvides dette kravet til å omfatte virksomheter med over 10 ansatte. Vel og merke hvis én av partene i virksomheten krever det. Skydda Norge har gjennom de siste 95 årene jobbet med HMS innenfor bygg, anlegg og industri. Innskjerping av regler fra offentlige myndigheter er nok ikke det som gjennom årene har høstet mest applaus, men resultatet er det ikke mulig å krangle på.

Lover, teknologi og kunnskap har sammen sørget for at vi i dag har historisk trygge arbeidsplasser. Samtidig er vi langt fra perfekte. Fortsatt har vi alt for mange alvorlig ulykker og dødsfall på jobben. Med det i mente er det derfor vår klare oppfatning at de nye reglene er et ytterligere skritt i riktig retning for å oppnå det vi alle ønsker: å dra hjem fra jobben like uskadet som da vi kom.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter, uavhengig av størrelse, til å ønske endringene i arbeidsmiljøregelverket velkommen, og samtidig investere i nødvendige ressursene for å oppfylle de nye kravene.

Til sjuende og slutt er nemlig god HMS er nemlig lønnsomt for helse, omdømme og lommebok.

logo
Bjørn Laberg