Aktuelt

Ny norsk teknologi muliggjør utslippsfrie byggeplasser

Bildet: Fredrik Aandal (t.v.) og Daniel De Silva

Alle bygge- og anleggsplasser i norske storbyer skal være utslippsfrie innen 2025. Schneider Electric inngår en avtale med de to norske selskapene Naeva og Satema om en ny løsning som muliggjør utslippsfrie byggeplasser – og salg av overskuddsenergi fra byggeplassen.

I 2021 signerte Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim Storbyerklæringen, hvor de ble enige om at alle bygge- og anleggsplasser i byene deres skal være utslippsfrie innen 2025.

Fredrik Aandal, ingeniør innen elsikkerhet og smart energidistribusjon i Schneider Electric, har i flere år jobbet med innen bygg, bolig, industri og aquakultur. Han er tydelig på at tiltak på må plass.

– Det haster å komme i gang med tiltak også for bygge- og anleggsplasser som trinnvis kutter utslippene, før de skal være helt utslippsfrie allerede i 2025, sier Aandal.

Schneider Electric inngår en avtale med de to norske selskapene Naeva og Satema om en ny løsning som muliggjør utslippsfrie byggeplasser – og salg av overskuddsenergi fra byggeplassen.

Prosjekter med lovende resultater

Det er tavler for elektrisk distribusjon fra Satema, smarte komponenter fra Schneider Electric, og en teknologiplattform med et unikt datagrunnlag fra Naeva, som er noen av ingrediensene bak en ny løsning som skal hjelpe byggenæringen å nå nullutslippsmålene.

Byggenæringen utgjør rundt 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Norsk bygg- og anleggssektor bidrar alene til rundt 14,7 millioner tonn CO2-utslipp, ifølge Grøn byggallianse. Løsningen legger til rette for at byggeplasser kan drives elektrisk og bruke tilgjengelig strøm på en smartere måte. Den er allerede tatt i bruk på prosjekter i Norge og Sverige med lovende resultater.

– På byggeplasser som bruker utslippsfrie maskiner og kjøretøy, blir det mulig å drive byggeplasser helt utslippsfritt. På byggeplasser som ikke er fullstendig utslippsfrie, oppnår vi betydelige utslippsreduksjoner på opptil 60 prosent, forklarer Daniel Da Silva, markedssjef i Satema.

Smart styring gir utslippskutt

Kjernen i den nye løsningen ligger i teknologien til selskapet Naeva. Den innhenter data på tvers av hele byggeplassen, som gjør at byggeplassene som bruker løsningen kan kombinere produksjon, battericontainere og selve strømnettet til å fungere på best mulig måte, gjennom et eget mikronett.

Løsningen transformerer byggebransjen med datastyrt optimalisering, og muliggjør store energigevinster, forteller Markus Håland, COO i Naeva.

Bildet: Markus Håland, COO i Naeva

Unikt i Europa

– Metoden kombinerer mikronettløsninger og samler klima-, energi-, sikkerhets- og kommunikasjonsdata. Dette gjør det mulig å ta sentraliserte beslutninger i sanntid, det øker produktiviteten og reduserer CO2-utslipp for utslippsfrie og effektive byggeplasser, sier Håland.

– Ingen i Europa har laget noe lignende for bygg- og anleggsprosjekter, tilføyer Da Silva i Satema.

Da Silva kontaktet selv ingeniørene i Schneider Electric for få på plass den mest mulig effektive løsningen for energistyring. Håland forteller at løsningen ble tatt i bruk på et nytt prosjekt utenfor Oslo allerede i januar.

– Smart strømstyring er grunnlaget for å optimalisere energibruk i ethvert anlegg. Løsningen for anleggsplasser vil delvis benytte strøm fra kraftnettet og delvis lokalprodusert energi utviklet i et lokalt mikronett, sier Håland.

Teknologien for å lykkes finnes

Fra 1. januar 2024 skjerpet Jan Christian Vestre regelverket om vekting av miljø- og klimakravene i offentlige anskaffelser. Da skal klima- og miljøhensyn vektes med minimum 30 prosent i alle offentlige anbud.

– Vi håper virkemiddelbruken fra Vestre gir mer innovasjon på norske bygge- og anleggsplasser. Det er særlig viktig ettersom teknologien for å lykkes faktisk finnes, sier Aandal i Schneider Electric.

Snart står et nytt prosjekt for tur. Den 15. januar startet verdens første utslippsfri veiprosjekt hvor overskuddsstrøm skal sendes tilbake til nettet.

– Prosjektet inkluderer blant annet strømproduksjon med grønt hydrogen, elektriske anleggsmaskiner, batteribanker for «peakshaving» og energireserve, ladeinfrastruktur med både hurtiglading og semi-hurtig lading av kjøretøy og anleggsmaskiner, sier Da Silva i Satema og legger til:

Tverrfaglig samarbeid er veien å gå

– Her vil løsningene Naeva være avgjørende for at alt skal fungere sammen, sier Da Silva i Satema.

På veiprosjektet installeres flere ladere fra 11 til 300 kilowatt, slik at elektriske anleggsmaskiner og lastebiler vil kunne få ladet når de ikke er i bruk.

De tre selskapene er samstemte om at tverrfaglig samarbeid er veien å gå for å nøste opp i bygge- og anleggsbransjens klimafloke. De ser også muligheter for at teknologien deres kan eksporteres.

– Globalt står bygge- og anleggsnæringen for hele 23 prosent av CO2-utslippene. Så kuttpotensialet er betydelig også utenfor Norge, sier Fredrik Aandal i Schneider Electric.

FAKTA:

Slik skal bygge- og anleggsbransjen omstilles

·         Innen 2021 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være fossilfri. Det vil si at drivstoffet som brukes, utelukkende er fremstilt av fornybare råvarer som biogass.

·         Innen 2025 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være utslippsfri. Eksempelvis at maskinparken består av hydrogenkjøretøy eller går på elektrisitet.

·         Innen 2030 skal hele bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri.

·         Tidligere i høst skjerpet også det offentlige miljø- og klimakravene i offentlige anskaffelser. De innførte en hovedregel om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Regelen er gjeldende fra 1.januar 2024.

Dette er Satema, Naeva og Schneider Electric:

·         Satema er markedsledende leverandør av elektrisk infrastruktur til bygg og anlegg, samt lys og klimaprodukter.

·         Naeva leverer unik og innovativ teknologisk plattform for smart drift, overvåkning og styring av bygge- og anleggsplasser.

·         Schneider Electric er en verdensledende leverandør av løsninger for energi- og ressurseffektivisering, med ledende kompetanse innen energistyring og automatisering.

·         Sammen står selskapene i en unik posisjon til å tilby unike og skreddersydde løsninger som legger til rette for utslippsfrie byggeplasser.

logo
Bjørn Laberg