Aktuelt

Norske selskap ligger godt an innen bærekraft

Illustrasjonsbilde: Veidekke er best på ESG-rapportering blant alle de 300 største børsnoterte selskapene i Norden. Foto: Veidekke

En analyse av 300 børsnoterte selskaper i Norge, Sverige og Danmark avdekker at næringslivet har mye arbeid foran seg for å møte det europeiske direktivet for bærekraftsrapportering. Norske selskap ligger imidlertid godt an.

faktisk implementering problematisk

Position Green har publisert sin ESG100-analyse for sjette år på rad. Analysen setter i år søkelys på hvor godt forberedt de 300 største børsnoterte selskapene i Skandinavia er på de kommende EU-kravene om bærekraftsrapportering (ESRS). Fra 1. januar 2024 vil store bedrifter måtte forholde seg til over 1000 rapporteringspunkter som dekker miljø, sosiale og forretningsetiske forhold. Position Green, et selskap spesialisert på bærekraftstjenester, peker i analysen på at kun 54 % av de grunnleggende informasjonskravene dekkes i rapporteringen til selskapene per i dag. Analysen omfatter noen av Europas mest kjente selskaper – slik som Equinor, Volvo, Maersk og Orkla.

Gjennomgangen viser at skandinaviske bedrifter må benytte betydelige ressurser for å møte de nye kravene til rapportering. Et stort flertall av selskapene har retningslinjer og målsetninger for alle bærekraftstemaer. Når det kommer til faktisk implementering, er bildet mer problematisk:

• 62 % av selskapene forplikter seg til netto null klimagassutslipp i 2050, men bare 41% har en konkret plan for å bli utslippsfrie

• Kun 13 % opplyser hvordan de vil investere for å nå klimamålene

• Bare 11 % har knyttet lederlønninger til oppnåelse av klimamålene

Imidlertid er det stor forskjell mellom sektorer: Hele 68 % av shippingselskapene har allerede koblet lederlønninger til klimamål.
Norske bedrifter har klart den sterkeste rapporteringen om menneskerettigheter, med 79 % som har gjennomført eller forpliktet seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på dette området i tråd med den norske Åpenhetsloven som ble innført i 2022.

stort rom for forbedring

Sammenligning mellom de tre skandinaviske landene viser at de danske selskapene er minst forberedt på nye EU-krav med et gjennomsnitt på 43 % av påkrevd nøkkelinformasjon på plass, mens Norge og Sverige dekker henholdsvis gjennomsnittlig 59 % og 58 % av påkrevd rapportering.

Undersøkelsen viser at de minste selskapene mangler mest informasjon.
Noe av det mest krevende for selskapene blir å opplyse hvordan eksempelvis klimaendringer vil påvirke dem finansielt. Så langt viser kun 8 % av selskapene til hvordan klimaendringer kan endre selskapets finansielle situasjon: Sommerens enorme ødeleggelser etter ekstremvær mange steder i Europa viser at slik informasjon er viktig for selskapenes ledelse, investorer, banker og forsikringsselskaper.

– Norske selskaper er gode på å tilpasse seg nye krav, og det er positivt å se at norske selskaper gjør det såpass sterkt, spesielt på CO2-utslipp, menneskerettigheter og mål om klimanøytralitet. Det er likevel stort rom for forbedring, og ESRS trer i kraft om noen få måneder, uttaler Kristian R Andersen, daglig leder i Position Green i Norge.

Joachim Nahem, styreleder i Position Green, legger til: – Regelverket kommer på et kritisk tidspunkt. De nye kravene vil gjøre det langt enklere for investorer å vurdere hvilke selskap som har reelt bærekraftige forretningsmodeller og å sammenligne selskaper. EU-kravene vil kreve at selskapenes bærekraftsrapportering signeres.

Veidekke og AF Gruppen er blant de rangerte, og her er noen høydepunkter fra rapporten:

  • Veidekke er best på ESG-rapportering blant alle de 300 største børsnoterte selskapene i Norden
  • AF Gruppen får karakteren B+
  • 14 av de 100 norske selskapene får karakteren A+.
  • Veidekke danker ut de andre og får best rangering blant de 300 selskapene.
  • Kun 54 % av de grunnleggende informasjonskravene dekkes i rapporteringen til selskapene per i dag. Skandinaviske bedrifter må benytte betydelige ressurser for å møte de nye kravene til rapportering.
  • Et stort flertall av selskapene har retningslinjer og målsetninger for alle bærekraftstemaer. Når det kommer til faktisk implementering, er bildet mer problematisk.
  • 62 % av selskapene forplikter seg til netto null klimagassutslipp i 2050, men bare 41 % har en konkret plan for å bli utslippsfrie.
  • Bare 11 % har knyttet lederlønninger til oppnåelse av klimamålene.
  • De danske selskapene er minst forberedt på nye EU-krav med et gjennomsnitt på 43 % av påkrevd nøkkelinformasjon på plass.

Om Position Green:

Position Green er Nordens største rådgivnings- og programvareselskap innen bærekraft, med 300 ansatte og kontorer i 10 land. Hovedkontoret ligger i Oslo.

logo
Bjørn Laberg