Byggeprosjekter

Norske arkitekter involvert i spennende bassengprosjekt i Helsingborg

Bildet: Badeanlegget vil utgjøre en sentral del av den nye bydelen Oceanhamnen. Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon

AKTUELLE PROSJEKTER: Lund+Slaatto Arkitekter, i samarbeid med det svenske arkitektkontoret Yellon og landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim, har vunnet arkitektkonkurransen for det nye Oceanbadet i Helsingborg.

Badeanlegget vil utgjøre en sentral del av den nye bydelen Oceanhamnen. Kommunens visjon er at Oceanbadet skal bli et unikt og attraktivt reisemål.

Eksponert beliggenhet

Det nye badeanlegget vil med sin eksponerte beliggenhet i Helsingborgs havnebasseng bli en sentral brikke i den fremvoksende bydelen Oceanhamnen. Gjennom sin offentlige funksjon og sine arkitektoniske kvaliteter, vil anlegget bli en sterk identitetsskaper for byen både mot Øresund og inn mot havnebasseng og bysentrum.

Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon

Anlegget vil blant annet romme konkurransearena for svømming og stup, undervisnings- og treningsbasseng, wellnessavdeling, termebad, et mangfoldig familiebad og treningsstudio. For å ivareta utsikten mot Øresund og havnebassenget og samtidig hindre uønsket innsyn for de badende, er bassengnivået hevet. Bygningen er samtidig kompakt organisert med tekniske arealer sentralt beliggende på bakkeplan under bassengene.

Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon
tydelige silhuettmotiver

Bygningsvolumets delelementer avtegner de ulike romfunksjonene på en lett leselig måte, og tilfører de ulike tilstøtende by- og parkrom en menneskelig skala. Anlegget har samtidig tydelige silhuettmotiver og store fasadelengder henvendt mot Øresund og havnemiljøet. Den mest skulpturerte delen rommer selve familiebadet, og det skapes gode visuelle forbindelser fra bassengrommene både mot Entrétorget, havnebassenget, Atlantparken og Øresund. Oceanbadets foajeareal er et høyt innbydende rom med mulighet for fremtidig gangbroforbindelse til Oceanhallen. Aktive fasader med utadvendte funksjoner, bidrar til å gi folkeliv og urbanitet på bakkeplan.

Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon

Konkurransebassengene ligger i den sørvestlige delen av bassengområdet med tilskuerkapasitet på opptil 2000 personer. Multibassengene er rettet mot helse og trening. Familiebadet består av en rekke badeopplevelser blant annet vannlek for de minste, et bølgebasseng og motstrømsbasseng. I tillegg er det både innvendig og utvendig vannsklie. Sentralt i nedre del av anlegget ligger termebad med ulike oppvarmede bad og badstuer, mens wellness-avdelingen ligger på øvre plan med havutsikt og egen atriumshage. Fra dette nivået kan man også dykke ned i dypdykksbassenget som strekker seg over tre etasjer.

Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon
Illustrasjon: Lund + Slaatto/ Bjørbekk & Lindheim / Yellon
resirkulert tegl fra nærområdet

Bebyggelsen i Helsingborg er i ny og historisk tid preget av teglstein, noe som fanges opp i Oceanbadets materialitet. Nedre del av fasadene består av resirkulert tegl, mens de hevede tette flatene er kledd med saget massiv tegl. Bruk av resirkulert tegl fra nærområdet vil gi en direkte lokal tilknytning. Enkelte tette flater i forbindelse med glasspartier er dekket med solanum. Innsiden av fasaden er kledd med tre, hvor vegger sammen med tilstøtende limtresøyler skaper en virkningsfull relieffeffekt.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg