Nyheter

Norconsult styrer totalrenoveringen av 224 boliger

Bildet: Norconsult har tidligere utført den omfattende helhetsplanen bak Sundby-Hvorups Boligselskabs avdeling 10, som omfatter 224 boliger

DANMARK: Norconsult har vunnet entreprisen på rådgivertjenester i en større renovering av Sundby-Hvorups Boligselskabs avdeling 10 i Nørresundby. Her får de ansvaret for både arkitekt, ingeniør og byggeledertjenester. 224 boliger skal renoveres og bygges om på ulike måter, slik at funksjonalitet, energiforbruk og drift er fremtidssikret.

Norconsult vil også ha ansvar for alt fra planløsningsforslag til gjennomføring og levering. Selskapet er valgt ut til oppgaven på bakgrunn av omfattende tverrfaglig kunnskap og erfaring med å gjennomføre store og komplekse renoveringsprosjekter i offentlig sektor, melder dagensbyggeri.dk

Ifølge Byggefaktas omfattende database over byggeprosjekter i Danmark er ombyggingen budsjettert til 118 millioner danske kroner. Byggestart i januar 2024.

Prosjektet omfatter bl.a. fasaderenovering, nye vinduer og inngangsdører, etablering av nye større og lukkede balkonger i de røde blokkene og bedre tilgjengelighet i utvalgte boliger. Boligene på Smedien gjøres om til større boliger, samt totalrenoveres med utskifting av installasjoner, kjøkken og bad. Utearealene omdisponeres og forskjønnes.

Prosjektet forventes ferdigstilt i desember 2026.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg