Nyheter

Norconsult er nå notert på Oslo Børs

Foto: Norconsult

– Børsnoteringen av Norconsult er en viktig milepæl i selskapets snart 95 år lange historie, en notering som sikrer selskapet et sterkt medarbeidereierskap og som åpner opp spennende muligheter for selskapet. Norconsult er en høykompetansebedrift med en sterk lokal tilstedeværelse i Norden, med en balansert blanding av oppdrag i privat og offentlig sektor. Fremover skal vi jobbe videre med å tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne, samtidig som vi fortsetter vår lønnsomme vekst, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult ASA.

Norconsult kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Norconsult kombinerer tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse, og har om lag 6 000 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland.

Det var sterk interesse rundt børsnoteringen fra høykvalitetsinvestorer, inkludert bred deltakelse fra ledende norske institusjoner, samt utvalgte nordiske og internasjonale, langsiktige investorer. I tillegg tegnet omtrent 2 300 Norconsult-ansatte og over 3 300 private investorer seg for aksjer i tilbudet, noe som utvidet selskapets aksjonærbase ytterligere.

– Dette er en stor dag for Norconsult, og jeg er veldig stolt over dagens børsnotering. En notering på Oslo Børs åpner for at selskapet i større grad kan vurdere strategiske muligheter som krever finansiell fleksibilitet, samtidig som vi skal ivareta alle våre dyktige medarbeideres interesser og selskapets sterke kultur, sier Nils Morten Huseby, styreleder i Norconsult.

Ved åpningen av markedet første handelsdag var aksjeprisen satt til 19 kroner per aksje, noe som tilsvarer en markedsverdi på 5,7 milliarder kroner. Dette er den syvende noteringen på Oslo Børs så langt i 2023, og også den største.

logo
Bjørn Laberg